wrzesień 2021

30 września 2021

Wykaz organów prowadzących oraz szkół i placówek wychowania przedszkolnego zakwalifikowanych do udzielenia w 2021 r. wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

30 września 2021

Szkolenia na temat zagadnień związanych z narażeniem na radon w budynkach, lokalach, pomieszczeniach, przeznaczonych na pobyt ludzi

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra. med. J. Nofera z siedzibą w Łodzi, na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, jest realizatorem szkoleń online na temat zagadnień związanych z narażeniem na radon w budynkach, lokalach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapisy na szkolenia będą możliwe od dnia 4 października 2021 r. […]

30 września 2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela

29 września 2021 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1762).

30 września 2021

Elektroniczne zgłaszanie osób do kwarantanny

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych! W imieniu Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w celu usprawnienia przepływu informacji w sytuacji wystąpienia zakażenia koronawirusem zachęcamy do korzystania z możliwości elektronicznego zgłoszenia osób do kwarantanny (które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS CoV-2 w ciągu ostatnich 10 dni) poprzez stronę www.gov.pl. Korzystając […]

30 września 2021

III edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Podlaski Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – szczególnie dwóch ostatnich klas. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do […]

29 września 2021

Zarządzenie ws. procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

ZARZĄDZENIE NR 65/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY  z dnia 29 września 2021 roku w sprawie Procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego     Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 […]

28 września 2021

Informacja o kwalifikacji wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”

Rządowy program „Aktywna tablica” – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków na rok 2021 Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymały 44 […]

27 września 2021

„Poznaj Polskę” – wznowienie i przedłużenie naboru wniosków do przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki.

27 września 2021 r. został wznowiony i przedłużony nabór wniosków do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. Przyjmowanie wniosków prowadzone jest w trybie ciągłym do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske oraz w komunikatach w BIP: https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/komunikaty             Wnioskodawcy, którzy otrzymali już […]

27 września 2021

Międzynarodowe zawody „ROBO~motion” 2021.

Rzeszowska Grupa IT czyli Koło Naukowe Automatyków i Robotyków ROBO oraz Koło Naukowe Elektroniki i Technologii Informacyjnych, a także rzeszowski RoboLAB Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza zapraszają uczniów szkół średnich oraz studentów do udziału w szóstej edycji międzynarodowych zawodów Robo~motion, które odbędą się 28 listopada 2021r na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnicy będą mogli […]

27 września 2021

XXVII edycja Konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje orężom polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Kuratorium Oświaty informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Mazowieckim Kuratorem Oświaty będzie organizowana XXVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531–1683. Od Obertyna do Wiednia”. Konkurs skierowany jest do uczniów […]

27 września 2021

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „Cień Ojca”.

Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej zaprasza do udziału w konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „Cień Ojca”. Konkurs organizowany jest w roku Świętego Józefa – patrona kościoła katolickiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie, na podstawie powieści Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”,  jednej pracy plastycznej formatu A4 (dotyczy uczniów szkół podstawowych), jednego utworu literackiego: […]

27 września 2021

II edycja Konkursów Ministerstwa Sprawiedliwości: Liga Sprawiedliwości i Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Liga Sprawiedliwości” drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Obie inicjatywy organizowanych za pośrednictwem Wydziału ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i […]

27 września 2021

Konkurs w aplikacji mobilnej „Kolejowe ABC” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Aplikacja mobilna „Kolejowe ABC” i konkursy dla uczniów szkół podstawowych                         Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pt. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i […]

24 września 2021

„Rok Lema w CDT”

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zespół Centralnego Domu Technologii zapraszają do udziału w trzech konkursach w ramach ogólnopolskich obchodów „Roku Lema”. Są to: Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, Konkurs na projekt muralu dla młodych artystów, Konkurs na scenariusz lekcji dla nauczycieli i edukatorów. Mogą w nich uczestniczyć nie tylko pasjonaci twórczości Stanisława Lema ale […]

24 września 2021

Projekt AI4Youth (AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży).

Zapraszamy do uczestniczenia w unikalnym projekcie AI4Youth (AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży) realizowanym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i firmę Software Development Academy. Projekt AI4Youth adresowany jest do nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Program AI4Youth został stworzony przez firmę Intel i ma na […]

24 września 2021

Nauczyciel dla ucznia – zmiany statusu zawodowego nauczyciela.

21 września br. w gmachu MEiN odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów z udziałem członków kierownictwa MEiN. Podczas spotkania zostały przedstawione zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena […]