Kategoria: Kontrole planowe i doraźne

13 lutego 2023

Nowe arkusze kontroli planowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone kolejne arkusze kontroli: – w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy bursy  Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków […]

21 listopada 2022

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji i Nauki – rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone arkusze kontroli: „Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie” Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym specjalnych. Kontrola […]