Kategoria: Kontrole planowe i doraźne

24 stycznia 2017

Informacja o wynikach kontroli zgodności funkcjonowania placówek niepublicznych

Informacja o wynikach kontroli zgodności funkcjonowania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Załączniki informacjazbiorczakontrolaniepubliczneplacc3b3wki404b (1) […]