Kategoria: Kontrole planowe i doraźne

10 stycznia 2024

Nowy arkusz kontroli planowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony kolejny arkusz kontroli: „Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia dzieci i uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.” Kontrola dotyczy prawidłowości wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia dzieci i uczniów w zakresie niezbędnym do […]

16 października 2023

Nowe arkusze kontroli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone arkusze kontroli: „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych” Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych […]