Kategoria: Kontakt

Wykaz telefonów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że:

udziela odpowiedzi na korespondencję, jeżeli zawiera ona
imię, nazwisko i adres nadawcy
oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję niespełniającą powyższych wymogów
urząd nie udziela odpowiedzi.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki na platformie e-puap: /4310pwsjrl/skrytka

lub bezpośredni link do wzoru pisma ogólnego:


Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 730 – 15 30

Kancelaria główna: tel. (85) 748 – 48 – 02

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/fax
mgr Agnieszka Krokos-Janczyło Podlaski Kurator Oświaty 204
mgr Beata Laskowska Wicekurator Oświaty
Sekretariat Podlaskiego Kuratora Oświaty
mgr Izabela Ameljan-Szymańska Referent 204 (85) 748 – 48 – 48
fax (85) 748 – 48 – 49
Aleksandra Mateja Inspektor
Stanowiska samodzielne
mgr Joanna Strankowska Stanowisko ds. Kadr – Specjalista 305 (85) 748 – 48 – 37
mgr inż. Lesław Szulżuk Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych – Starszy specjalista 2 (85) 748 – 48 – 14
mgr Zbigniew Szpakowicz Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Starszy specjalista
Zespoły
mgr Monika Rękawek Radca prawny – Zespół Obsługi Prawnej 212
Grzegorz Jaworowski Główny specjalista ds. informatycznych -Zespół ds. Obsługi Informatycznej 105 (85) 748 – 48 – 03
Małgorzata Falkowska Informatyk – Zespół ds. Obsługi Informatycznej
mgr Barbara Szutko Zespół ds. Obsługi Medialnej – Starszy wizytator 211 (85) 748 – 48 – 11
Wydziały
mgr Barbara  Irena Kaźmierczak Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
207 (85) 748 – 48 – 08
mgr Ewa Borowska Wizytator 201 (85) 748 – 48 – 04
mgr Bożena Chomicka Starszy wizytator
mgr Małgorzata Palanis Starszy wizytator
mgr Marek Krzysztof Brzozowski Starszy wizytator 209 (85) 748 – 48 – 09
mgr inż. Olga Granacka Starszy wizytator
mgr Krzysztof Sochoń Starszy wizytator
mgr Ewa Korecka Starszy wizytator
(koordynator ds. szkół podstawowych)
210 (85) 748 – 48 – 10
mgr Marta Kramkowska Wizytator
mgr Dorota Zimnoch Starszy wizytator
mgr Andrzej Korolczuk Starszy wizytator 301 (85) 748 – 48 – 13
mgr Małgorzata Lipińska Starszy wizytator
dr Ewa Piotrowska-Lipska Starszy wizytator
(koordynator ds. szkół ponadpodstawowych)
mgr Grażyna Czyżewska Starszy wizytator 304 (85) 748 – 48 – 15
mgr Karina Anna Smaka Wizytator
mgr Danuta Sutkowska Starszy wizytator
(koordynator ds. poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół specjalnych)
mgr Beata Ewa Wielgat Starszy wizytator
mgr Barbara Buraczewska Starszy wizytator 306 (85) 748 – 48 – 17
mgr Renata Grzybowska-Pawlak Wizytator
(koordynator ds. przedszkoli)
mgr Barbara Ozorowska Starszy wizytator
dr Hanna Marek Starszy wizytator 310 (85) 748 – 48 – 20
mgr Renata Malecka Wizytator (85) 748 – 48 – 42
mgr inż. Krzysztof Domas Starszy wizytator 311 (85) 748 – 48 – 21
mgr inż. Franciszek Górski Starszy wizytator
dr Tadeusz Andrzej Mosiek Starszy wizytator
mgr Krzysztof Henryk Ostrowski Starszy wizytator
mgr Ewa Dmowska Starszy wizytator 312 (85) 748 – 48 – 22
mgr  Agnieszka Anna Iwanicka Wizytator
mgr Jolanta Murawska Starszy wizytator
mgr Agnieszka Postołowicz Starszy wizytator
mgr Małgorzata Bazyluk p.o. Dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli 305 (85) 748 – 48 – 16
mgr Anna Sidorowicz Starszy specjalista 205 (85) 748 – 48 – 12
Magdalena Muczyńska Inspektor 101 (85) 748 – 48 – 38
mgr Magdalena Kozłowska Specjalista
mgr Anna Kiszko Inspektor (85) 748 – 48 – 00
Agnieszka Górska Referent 104 tel (85) 748 – 48 – 02
Kancelaria główna
mgr Urszula Dolida-Matowicka Referent
mgr Monika Bielińska Inspektor 206 (85) 748 – 48 – 07
mgr inż. Marta Łapińska Inspektor
Franciszek Łopieński Rzemieślnik-specjalista 102 (85) 748 – 48 – 03
Stanisław Marecki Rzemieślnik-specjalista
mgr Wioletta Kowieska   1
mgr Halina Popławska Zespół Finansowo-Księgowy Główny Księgowy 308 (85) 748 – 48 – 19
mgr Anna Dziewiątkowska Starszy Inspektor 307 (85) 748 – 48 – 18
mgr Agata Łapińska Starszy Specjalista ds. płac
(85) 748 – 48 – 32

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon
dr hab. Joanna Agata Truszkowska p. o. Dyrektora 429 (86) 216 – 56 – 46
mgr Ilona Anna Bujko Starszy wizytator 432 (86) 216 – 56 – 40
mgr Emilia Maria Łazarczyk Inspektor 430 tel. (86) 216 –56 –45
fax (86) 216 –41 –24
mgr Izabella Zapert Starszy wizytator 414 (86) 216 – 56 – 43
mgr Witold Gronostajski Starszy wizytator
mgr Bogusław Antoni Zaremba Wizytator 415 (86) 216 – 56 – 44
mgr Bogdan Zalewski Starszy wizytator
mgr Jadwiga Pusz Starszy wizytator 416 (86) 216 – 56 – 49
mgr Izabela Sidor Starszy wizytator (86) 216 – 56 – 52
mgr Martyna Polkowska Starszy wizytator 432 (86) 216 – 56 – 40

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30 – 15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/Fax
mgr Radosław Modzelewski p. o. Dyrektora 308 (87) 563 – 50 – 80
mgr Bożena Obuchowska Starszy wizytator 316 (87) 563 – 50 – 88
mgr Barbara Możejewska-Warejko Starszy wizytator
mgr Anna Gałażyn Inspektor 309 tel (87) 563 – 50 – 80
fax (87) 566 – 37 – 02
mgr Marta Wasilewska Wizytator 318 (87) 563 – 50 – 84
(87) 563 – 50 – 82
mgr Daria Julita Wiśniewska Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 86
mgr Grażyna Juchniewicz Starszy wizytator (87) 563 – 50 – 85
mgr Ewa Markowska Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 87
mgr Marcin Orzechowski Wizytator (87) 563 – 50 – 90

Dla Mediów:
Rzecznik prasowy Pani Barbara Szutko

Tel. +48 603 913 300
e-mail: rzecznik@kuratorium.bialystok.pl
adres mailowy przeznaczony jest WYŁĄCZNIE dla przedstawicieli mediów

pisma o innej treści należy kierować na adres:
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl