Kategoria: Kontakt

Wykaz telefonów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że:

udziela odpowiedzi na korespondencję, jeżeli zawiera ona
imię, nazwisko i adres nadawcy
oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję niespełniającą powyższych wymogów
urząd nie udziela odpowiedzi.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki na platformie e-puap: /4310pwsjrl/skrytka

lub bezpośredni link do wzoru pisma ogólnego:


Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok


kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/fax
mgr Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty 204 tel (85) 748 – 48 – 48
fax (85) 748 – 48 – 49
mgr Barbara Buraczewska Wicekurator Oświaty
mgr Izabela Lutarewicz Starszy inspektor – Sekretariat
mgr Lesław Szulżuk Starszy Specjalista ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych 202 (85) 748 – 48 – 05
mgr Monika Rękawek Radca prawny 212
mgr Krzysztof Sochoń Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego
305 (85) 748 – 48 – 16
mgr Dorota Zimnoch Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego 301 (85) 748 – 48 – 13
mgr Marzena Ciruk Wizytator 306 (85) 748 – 48 – 17
mgr inż. Olga Granacka Wizytator
mgr Barbara Usarz Starszy wizytator
mgr Barbara Ozorowska Wizytator
mgr Ewa Korecka Wizytator 210 (85) 748 – 48 – 10
mgr Bożena Chomicka Starszy wizytator
mgr Grażyna Czyżewska Wizytator
mgr Ewa Dmowska Wizytator 209 (85) 748 – 48 – 09
mgr Barbara Szutko Wizytator
mgr Agnieszka Postołowicz Wizytator
201 (85) 748 – 48 – 20
dr Hanna Marek Starszy wizytator
mgr Marzena Olędzka Wizytator (85) 748 – 48 – 04
mgr Jolanta Murawska Wizytator 310 (85) 748 – 48 – 42
mgr Beata Ewa Wielgat Wizytator
mgr Marta Kramkowska Wizytator
mgr Krystyna Witkowska Starszy wizytator 312 (85) 748 – 48 – 22
mgr Marek Krzysztof Brzozowski Wizytator
mgr Danuta Sutkowska Starszy wizytator
mgr inż. Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego 207 (85) 748 – 48 – 08
mgr Romuald Mazur Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego 301 (85) 748 – 48 – 31
mgr Małgorzata Palanis Starszy wizytator 211 (85) 748 – 48 – 11
Bożena Bućko Specjalista 104 (85) 748 – 48 – 02
mgr inż. Eugeniusz Mróczyński Starszy wizytator 304 (85) 748 – 48 – 15
dr Tadeusz Andrzej Mosiek Starszy wizytator
dr Ewa Piotrowska-Lipska Starszy wizytator
mgr inż. Krzysztof Domas Starszy wizytator
mgr Małgorzata Lipińska Starszy wizytator 307 (85) 748 – 48 – 40
mgr Andrzej Korolczuk Starszy wizytator (85) 748 – 48 – 18
mgr Krzysztof Henryk Ostrowski Starszy wizytator
mgr Wioletta Kowieska Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 205 (85) 748 – 48 – 12
mgr Anna Sidorowicz Zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji 301 (85) 748 – 48 – 14
Bożena Biełous Specjalista 206 (85) 748 – 48 – 07
mgr Joanna Strankowska Specjalista (85) 748 – 48 – 37
mgr Małgorzata Bazyluk Specjalista
101 (85) 748 – 48 – 00
mgr inż. Justyna Kapuścińska Inspektor
mgr Magdalena Kozłowska Starszy inspektor (85) 748 – 48 – 38
mgr Małgorzata Borkowska Starszy inspektor
Grzegorz Jaworowski Główny specjalista ds. informatycznych 102 (85) 748 – 48 – 01
Dawid Radziejewski Informatyk
mgr Katarzyna Wierzbicka Starszy inspektor 104 (85) 748 – 48 – 02
mgr Anna Kiszko Inspektor
mgr Zbigniew Szpakowicz Starszy specjalista 202 (85) 748 – 48 – 05
Gerard Wierzbicki Rzemieślnik specjalista 105 (85) 748 – 48 – 03
Franciszek Łopienski Konserwator
mgr Halina Popławska Wydział Finansowo-Księgowy Główny Księgowy 308 (85) 748 – 48 – 19
mgr Anna Dziewiątkowska Inspektor 311 (85) 748 – 48 – 21
mgr Agata Łapińska Specjalista ds. płac
mgr Weronika Alicja Gryń Inspektor (85) 748 – 48 – 32

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon
mgr Witold Gronostajski Dyrektor Delegatury w Łomży 429 (86) 216 – 56 – 46
mgr Ilona Anna Bujko Zastępca Dyrektora Delegatury w Łomży 432 (86) 216 – 56 – 40
mgr Emilia Maria Łazarczyk Inspektor 430 tel. (86) 216 –56 –45
fax (86) 216 –41 –24
414 (86) 216 – 56 – 43
mgr Izabella Zapert Wizytator
mgr inż. Wojciech Roman Kowalik Wizytator 415 (86) 216 – 56 – 44
mgr Bogdan Zalewski Wizytator
mgr Jadwiga Pusz Starszy wizytator 416 (86) 216 – 56 – 49
mgr Izabela Sidor Starszy wizytator (86) 216 – 56 – 52
mgr Martyna Polkowska Starszy wizytator 432 (86) 216 – 56 – 40

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30 – 15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/Fax
mgr Bożena Obuchowska Dyrektor Delegatury w Suwałkach 308 (87) 563 – 50 – 80
mgr Irena Bożena Schabieńska Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach 316 (87) 563 – 50 – 88
Anna Gałażyn Inspektor 309 tel (87) 563 – 50 – 80
fax (87) 566 – 37 – 02
mgr Barbara Możejewska-Warejko Wizytator 318 (87) 563 – 50 – 84
mgr Jadwiga Bogusława Urynowicz-Piskorz Wizytator 318 (87) 563 – 50 – 82
mgr Irena Bobin Starszy wizytator 319 (87) 563 – 50 – 86
mgr Grażyna Juchniewicz Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 85
mgr Ewa Markowska Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 87
mgr Marcin Orzechowski Wizytator 317 (87) 563 – 50 – 90