11 marca 2022

Dzieci z Ukrainy w szkołach

Infolinia dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów

Pismo MEiN ws. edukacji dzieci z Ukrainy z dnia 2 września 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

Baza wolontariuszy gotowych zaangażować się w pomoc uchodźcom z Ukrainy – zgłoszenia

Ułatwienia w procesie edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy – rozporządzenie MEiN

List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący ukraińskiego systemu oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Prezentacja z wideokonferencji Podlaskiego Kuratora Oświaty z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek województwa podlaskiego dotyczącej zmian w prawie oświatowym w związku z przyjmowaniem do szkół cudzoziemców, w tym uchodźców z Ukrainy

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej – rozporządzenie podpisane

Pomoc Ukrainie. Rozwiązania dotyczące oświaty i szkolnictwa wyższego w projekcie tzw. specustawy

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

Platforma InstaLing – propozycja pomocy uczniom ukraińskim w nauce języka polskiego i angielskiego