Kategoria: Pozostałe konkursy, turnieje

22 września 2022

Konkurs ekologiczny ,,Jestem eko”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie poświęconym tematyce ekologicznej „Jestem Eko”. Patronat nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Edukacji i Nauki i Polskie Radio. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII, którzy tworzą szkolne koła przyrodnicze i ma być uzupełnieniem wiedzy praktycznej z zakresu ekologii. Jest propozycją na ciekawe zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie będą mogli […]

21 września 2022

Konkurs literacki i plastyczny dla dzieci i młodzieży „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?”

Akcja Katolicka w ramach XIV Dni Kultury Katolickiej zaprasza rodziny, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?” Celem konkursu jest ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców oraz troska o […]

21 września 2022

Życie i czyny generała Władysława Sikorskiego

  Fundacja Otwarta Edukacja oraz Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku w ramach zadania publicznego pod tytułem „Mural patrona Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku – generała Władysława Sikorskiego” zaprasza do  udziału w konkursie  „Życie i czyny generała Władysława Sikorskiego”. Celem konkursu jest wzrost wiedzy historycznej uczniów Białegostoku i województwa podlaskiego […]

16 września 2022

Ogólnopolski projekt Powstańcy 44

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Powstańcy’44 – pamiętamy!” Do 30 września szkoły mogę zgłaszać się do udziału w 3 edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Powstańcy’44 – pamiętamy!” Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz szkół ponadpodstawowych. Link do szczegółowych informacji i formularza rejestracyjnego

15 września 2022

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

Urząd Miasta Torunia oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku. Konkurs jest objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki  oraz Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Celem konkursu jest uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, która przypada w roku 2023, a także rozbudzenia zainteresowań życiem i […]

15 września 2022

VII edycja programu Być jak Ignacy – zostań ambasadorem nauki.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza organizuje VII edycję programu oświatowego „Być jak Ignacy” skierowanego do szkół podstawowych. Nabór do projektu ruszył 5 września 2022 r. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz patronatem medialnym Polskiego Radia. Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzowanie  różnych dziedzin nauki i […]

14 września 2022

Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, konkurs „Postaw na mediację” oraz Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Konkurs „Liga Sprawiedliwości”, konkurs „Postaw na mediację” oraz Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursach i olimpiadzie organizowanych pod honorowym patronatem Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości:   III edycji konkursu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Liga Sprawiedliwości” organizatorzy: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Ministerstwo Sprawiedliwości […]

14 września 2022

Projekt Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie rozpoczęła nabór uzupełniający do trzeciej edycji projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”. Projekt jest skierowany do nauczycieli plastyki uczących w publicznych szkołach podstawowych w klasach IV-VII, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Udział w warsztatach jest bezpłatny i obejmuje cztery zjazdy oraz zajęcia […]

13 września 2022

Ogólnopolska Kampania BohaterON w Twojej Szkole

Dnia 1 września ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu pn. BohaterON w Twojej Szkole, stanowiącego element VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. Misją projektu jest tworzenie i […]

9 września 2022

Międzynarodowy konkurs literacki i plastyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

Wydawnictwo Poligraf organizuje konkurs literacki i plastyczny dla szkół podstawowych i średnich pt. „Polska – Ojczyzna, którą w sercu noszę”. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Zachęcamy wychowawców oraz nauczycieli języka polskiego i plastyki do  zainteresowania uczniów konkursem. Prace zgłaszane na konkurs literacki obejmują krótkie formy, tj. wiersz, opowiadanie, esej, zaś te […]

9 września 2022

I Ogólnopolski Konkurs Literacki Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki

Fundacja „ Nasza Solidarność” organizuje I Ogólnopolski  Konkursu Literacki ,,Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”. Głównym celem konkursu jest poznawanie i popularyzowanie życiorysu Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki na tle ważnych dla Polski i związku zawodowego NSZZ Solidarność wydarzeń. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII oraz wychowanków placówek […]

8 września 2022

Konkurs Wojskowej Akademii Technicznej

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego informuje o ogólnopolskim konkursie na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP), korzystających ze środków transportu indywidualnego, pod honorowym patronatem JM Rektora WAT. Zaproszenie jest adresowane do  szkół branżowych 1 i 2 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących. W pracach konkursowych liczyć się będzie idea, koncepcja, pomysł. Oprócz rozwiązań […]

8 września 2022

Program – Szkoła Przyjaciół Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają przedszkola, szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe z całej Polski do udziału w Programie „Szkoła Przyjaciół Kopernika” oraz do udziału w  konkursie na scenariusz zajęć związanych z polskim astronomem. Konkurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół działających na terenie Polski oraz do […]

8 września 2022

XIII edycja programu „Twoje Dane – Twoja sprawa”

XIII edycja programu „Twoje Dane – Twoja sprawa”   Kuratorium Oświaty w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych serdecznie zaprasza dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów z woj. podlaskiego do aktywnego udziału w powyższym programie. Celem programu, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Nauki oraz rzecznika Praw Dziecka  jest upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów […]

7 września 2022

Konkurs Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem i konkurs Mistrzowie wolontariatu – Fundacja Dwa Skrzydła Anioła

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła organizuje XI Ogólnopolski Konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem” oraz konkurs „Mistrzowie wolontariatu”. Organizowany od ponad 10 lat przez Fundację konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem” kierowany jest bezpośrednio do uczniów i spełnia swoją wychowawczą funkcję. Dodatkowy konkurs „Mistrzowie Wolontariatu”, przygotowany dla kół […]

5 września 2022

Konkurs Piątka z narodowych

Narodowe Centrum Kultury organizuje Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych pt. „Piątka z narodowych”. Nabór szkół do konkursu rozpoczyna się  6 września 2022. Celem konkursu jest popularyzacja polskich tańców narodowych wywodzących się z kultury ludowej, poszerzenie wiedzy  uczniów  i nauczycieli na temat tańców narodowych oraz nauka podstawowych kroków i figur związanych z w/w tańcami. Uczniowie będą mieli szansę […]