Kategoria: Pozostałe konkursy, turnieje

4 października 2023

Ogólnopolski konkurs „Epizody Niepodległości – Żołnierze Wyklęci”

Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy i Fundacja Postscriptum zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Epizody Niepodległości – Żołnierze Wyklęci”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży historią II wojny światowej i okresu powojennego oraz kształtowanie w uczniach postaw patriotycznych i szacunku wobec dokonań Żołnierzy Wyklętych. Konkurs jest adresowany do […]

29 września 2023

Konkurs Polska –Szwecja między rywalizacją i współpracą

Odział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury im. Anny Wazówny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu organizują VIII edycję międzynarodowego konkursu wiedzy historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”. Współorganizatorami konkursu są również m.in.: Uniwersytet Mikołaja […]

29 września 2023

Aleksandra Piłsudska na tle historii Polek 1905-1939 – ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi organizuje X edycję ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Patron Roku. Konkurs ma na celu upowszechnić wiedzę o postaci, która odegrała ważną rolę w dziejach Polski i zgodnie z uchwałą Sejmu lub Senatu RP jest w bieżącym roku patronem. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym […]

28 września 2023

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Zrozumieć niepełnosprawność”

Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. zaprasza dzieci i młodzież do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zrozumieć niepełnosprawność”. Termin składania prac:  do 17 listopada 2023 r. Podsumowanie oraz opublikowanie konkursu odbędzie się 4 grudnia 2023 roku. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu, który wraz z szczegółowymi informacjami o konkursie […]

25 września 2023

II edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Jestem Eko”.

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Jestem Eko”. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki. Tegoroczna edycja przebiega pod hasałem „Zbrataj się z naturą”. Głównym celem inicjatywy jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do wdrażania prostych i  praktycznych działań chroniących środowisko. Konkurs składa się […]

18 września 2023

Konkurs pod hasłem „Dlaczego jest nas mniej? Zatrzymaj depopulację!”

Organizator konkursu: Województwo Podlaskie. Cele Konkursu: pogłębienie oraz popularyzacja wiedzy na temat rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego oraz zjawisk demograficznych zachodzących w regionie, w kraju i na świecie, zainicjowanie debaty, która pozwoli poznać opinię młodych ludzi na temat jakości życia w naszym regionie na tle reszty kraju oraz przyczyn zjawiska depopulacji w regionie, zachęcenie do publicznej […]

14 września 2023

II Ogólnopolski Konkurs Literacki: „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”

Fundacja „Nasza Solidarność” serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem: Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska” Przewodniczącego OM NSZZ Solidarność przy GA ZAP […]

12 września 2023

Zapraszamy do udziału w III Narodowym Konkursie Wiedzy o Sporcie

Już po raz kolejny Fundacja Druga Droga Mistrza organizuje III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie to test o największych sukcesach w historii polskiego sportu, ale także o różnych aspektach związanych z polskim sportem. Test zawiera łącznie 800 pytań, […]

12 września 2023

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Papież Franciszek w oczach dzieci”

Fundacja „Pro Arte Christiana” z Kalisza zaprasza dzieci w wieku 3-10 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym: „Papież Franciszek w oczach dzieci”. Celem konkursu jest popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród dzieci oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie u nich wyobraźni artystycznej i zainteresowań plastycznych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej […]

6 września 2023

Bądź bezpieczny w sieci – Centralny Dom Technologii zaprasza nauczycieli i uczniów na bezpłatne warsztaty z cyberbezpieczeństwa

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju w imieniu zespołu edukacyjnego Centralnego Domu Technologii zaprasza nauczycieli do skorzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej z bezpieczeństwa w sieci, przygotowanej z myślą o uczniach starszych klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://fundacjapfr.pl/cyberbezpieczni.html

5 września 2023

Przedsięwzięcia organizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną z Warszawy

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna z Warszawy (FSNT-NOT) zaprasza uczniów do udziału w organizowanych przedsięwzięciach: Konkursie „Młody Innowator” i Olimpiadzie Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce. Celem konkursu „Młody Innowator” jest rozwój kreatywności i zaradności dzieci i młodzieży oraz wykształcenie u nich umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Hasło bieżącej edycji to: […]

1 września 2023

Olimpiada Umiejętności Hotelarskich – II edycja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z Fundacją Polskie Hotele Niezależne zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, pod hasłem „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”. Głównym celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem, pogłębianie wiedzy oraz rozwój i doskonalenie umiejętności zawodowych objętych podstawą programową […]

30 sierpnia 2023

„Odpoczywaj na wsi” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w  trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „Odpoczywaj na wsi”. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich, a także popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. Uczestnikami konkursu […]

22 sierpnia 2023

Konkurs plastyczny „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”.

Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”. Konkurs jest objęty patronatem Ministra Obrony Narodowej. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości historycznej i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii związanej z Powstaniem Styczniowym. Tematem konkursu jest upamiętnienie 160 rocznicy powstania styczniowego, […]

27 marca 2023

Projekt iTeatr dla Szkół

Zachęcamy uczniów szkół i placówek oświatowych do udziału w projekcie „iTeatr dla Szkół”. Jest  to autorski projekt, który Telewizja Polska S.A. realizuje od 2012 roku, a którego widownia w maju 2015 roku przekroczyła pierwszy milion. Projekt oparty jest na idei promowania i przybliżania teatru poprzez realizacje transmisji spektakli z teatrów w całej Polsce. Odbiorcami comiesięcznych transmisji […]

8 listopada 2022

Konkurs pod hasłem „W jaki sposób odpowiedzialnie wykorzystać technologię by wspierać edukację?”

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog zaprasza do udziału w konkursie Tech Minds pod hasłem: W jaki sposób odpowiedzialnie wykorzystać technologię by wspierać edukację?                 Organizatorem programu jest PwC Polska, partnerem głównym: CIONET Polska, partnerami konkursu: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Patronat technologiczny objęły: Microsoft, Google Cloud, AWS, Salesforce i SAP. Udział w konkursie […]