19 lutego 2024

Konkurs fotograficzno-filmowy na opracowanie krótkiego filmu lub zdjęcia promującego tolerancję, równość, szacunek wobec osób odmiennych kulturowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy na opracowanie krótkiego filmu lub zdjęcia promującego tolerancję, równość, szacunek wobec osób odmiennych kulturowo, adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych w Polsce. Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, jest realizowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” i został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Patronat nad ww. Projektem objął Instytut Badań Edukacyjnych.

Celem ww. Konkursu jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo (tj. pochodzących z innego państwa niż Polska), a także zwiększanie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie realizacji wartości tolerancji / szacunku wobec osób odmiennych kulturowo / równości w życiu codziennym, za pomocą:

a) zdjęcia (tj. pojedynczych fotografii) lub grupy zdjęć tworzących fotoreportaż;
b) filmu o dowolnej konwencji (np.: reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.), stworzonego w dowolnej technice.

Autorom najwyżej ocenionych projektów zgłoszonych do Konkursu zostaną
przyznane nagrody o łącznej wartości 5500 zł w dwóch kategoriach wiekowych:

a) uczniowie szkół podstawowych,

b) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Termin zgłaszania projektów konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym Regulamin konkursu wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania projektu, znajdują się na stronie internetowej: https://szkolawszystkich.pl/konkurs-fotograficzny/

W sprawach związanych z konkursem, można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.stec@fundacja-pan.lublin.pl

Załączniki

Regulamin konkursu_wielokulturowość
Data: 2024-02-19, rozmiar: 227 KB