Kategoria: Olimpiady

28 grudnia 2022

XVI Olimpiada Mediewistyczna

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” w Legnicy i Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy zapraszają uczniów do udziału w XVI Olimpiadzie Mediewistycznej. Celem olimpiady jest promowanie wiedzy mediewistycznej, poznawanie elementów warsztatu historyka średniowiecza i  kształtowanie kompetencji w zakresie analizy tekstów źródłowych. Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa […]

29 września 2022

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w roku szkolnym 2022/2023 organizuje XXXVI edycję olimpiady. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”. Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zawody poszczególnych stopni […]