Kategoria: Patronat Podlaskiego Kuratora Oświaty

Wykaz aktualnych udzielonych honorowych patronatów / rekomendacji w roku szkolnym 2021/2022 r.

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr KiO.031.103.2019.

Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wzorem wraz z załącznikami.

PODLASKI KURATOR OŚWIATY

mgr Beata Pietruszka

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta informacyjna – KiO.031.103.2019
  2. Załącznik nr 1 – Druk wniosku
  3. Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  5. Logo Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

Wykaz aktualnych udzielonych honorowych patronatów / rekomendacji w roku szkolnym 2020/2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wnioskodawcy Uwagi
1 2 3 4
KIO.031.23.2021 Bałtycka Olimpiada Geograficzna 2021 I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
KIO.031.18.2021 Konkurs wokalno-recytatorski pod hasłem
„Ziemia – Zielona Wyspa”
Przedszkole Samorządowe Nr 87
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5
w Białymstoku
KIO.031.16.2021 Etap regionalny XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, w 2021 roku pod hasłem: „Tajemniczy świat jaskiń” Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
KIO.031.12.2021 Konkurs Historyczny „Podlascy Żydzi” Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
KIO.031.11.2021 Konkurs Historyczny „Z miłości do niepodległej Ojczyzny – życie i działalność generała Władysława Andersa (1892-1970)” Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
KIO.031.10.2021 XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Miasto i region w Unii Europejskiej” Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
KIO.031.9.2021 Międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny „Twoja wizja przyszłości w komiksie” Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku
KIO.031.87.2020 „Ferie z WOT” – szkolenie dla kandydatów do służby w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
w Białymstoku
KIO.031.84.2020 Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim Fundacja Obowiązek Polski
w Białymstoku
KIO.031.83.2020 V Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
„A Słowo stało się Ciałem”
Szkoła Podstawowa Nr 26
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
KIO.031.83.2020 V Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
„A Słowo stało się Ciałem”
Szkoła Podstawowa Nr 26
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
KIO.031.81.2020 Olimpiada Wiedzy Biologicznej Wydział Biologii Uniwersytetu
w Białymstoku
KIO.031.78.2020 Konkurs literacki „Wolność na 102” Muzeum Podlaskie w Białymstoku
KIO.031.75.2020 Konkurs Języka Niemieckiego SCHWARZ-ROT-GOLD Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
KIO.031.73.2020 Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych – etap krajowy Sekcja Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
w Białymstoku
KIO.031.71.2020 X Jesień Talentów 2020 „Z inspiracji Księdza Jana” Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
KIO.031.69.2020 Projekt „Teatr – Lubię to! Sezon 2” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
KIO.031.68.2020 Konkurs wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” Białowieski Park Narodowy
KIO.031.67.2020 Kampania „Pola Nadziei 2020/2021″ Fundacja „Pomóż Im” w Białymstoku
KIO.031.64.2020 Jubileusz 70 – lecia Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
KIO.031.63.2020 Konkurs literacki i plastyczny „Wszystko zaczęło się 100 lat temu w Wadowicach…’’ Fundacja „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” w Warszawie
KIO.031.61.2020 VIII edycja programu edukacyjnego
„Dziel się Uśmiechem”
Polski Czerwony Krzyż
KIO.031.57.2020 Program edukacyjny
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Grupa „MASPEX”
Sp. z o.o. Sp.k.
w Wadowicach
KIO.031.55.2020 II Edycja dorocznej edukacyjno-charytatywnej
ogólnopolskiej akcji Tulipany Mocy na rzecz
dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DDM)
Stowarzyszenie
„Pro Salute” w Białymstoku
KIO.031.53.2020 VI Edycja Konkursu Ortograficznego
o tytuł „Mistrza Ortografii 2020”
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
KIO.031.49.2020 II Edycja Konkursu Piosenki
„Piosenką zło zwyciężaj”
im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko
Instytut Pamięci Narodowej
w Białymstoku
KIO.031.48.2020 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Proza życia obozowego ofiar Zbrodni Katyńskiej w interpretacji plastycznej” Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku
KIO.031.47.2020 VII edycja turnieju zawodowego „Nowoczesne budownictwo wokół nas” Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego
w Białymstoku
KIO.031.46.2020 VII Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Akademicki Zespół Szkół przy PWSIiP
w Łomży
Liceum Mistrzostwa Sportowego
w Łomży
KIO.031.45.2020 I Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych Szkół Podstawowych Wiżajny 2020 Szkoła Podstawowa
im. Józefa Piłsudskiego
w Wiżajnach
KIO.031.42.2020 XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie
KIO.031.41.2020 Konkurs wojewódzki dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych „Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości” Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
w Białymstoku
KIO.031.40.2020 Festyn Regionalny „Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia – 2020” Szkoła Podstawowa Nr 44
im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
KIO.031.39.2020 Ogólnopolski Turniej Robotów Robo Meeting 2020 o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku III Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Białymstoku
KIO.031.38.2020 Robogame 2020 – Turniej robotów dla dzieci
i młodzieży (VI edycja)
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
KIO.031.37.2020 Konkurs Języka Niemieckiego „DEUTSCH ABC” Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
KIO.031.35.2020 II edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Żołnierzach Wyklętych
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Knyszynie
KIO.031.34.2020 VII Wojewódzki Konkurs Teatralny „Dotknij Teatru 2020” Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. Józefa Zachariasza Bema
w Białymstoku
KIO.031.33.2020 XI Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku
KIO.031.30.2020 XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Miasto i region w Unii Europejskiej” Szkoła Podstawowa Nr 12
w Białymstoku
KIO.031.29.2020 Wojewódzki Konkurs Metodyczny
„W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach
KIO.031.28.2020 XVI Wojewódzki Festiwal „Piosenki i Tańce Naszego Regionu” Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne
im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej
w Białymstoku
KIO.031.27.2020 Lokalne szkolenie dla nauczycieli
w Białymstoku w ramach ogólnopolskiego projektu „Niebanalnie o giełdzie – II edycja”
Fundacja Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
KIO.031.26.2020 XXI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przygoda z poezją” Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korycinie
KIO.031.25.2020 Konkurs na scenariusz sztuki teatralnej inspirowanej wydarzeniami z 1940 roku
– „Wspomnienia o Katyniu”
Teatr Dramatyczny
im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku
KIO.031.23.2020 VI Miejski Konkurs Kultury Języka Polskiego Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
KIO.031.22.2020 VIII edycja Konkursu Ortograficznego „Bezbłędek” Zespól Szkół Ogólnokształcących
im. Pułkownika Witolda Pileckiego
w Knyszynie
KIO.031.21.2020 III Powiatowy Konkurs Literacko – Informatyczny „Zagubiłem się w Sieci” Szkoła Podstawowa w Złotorii
KIO.031.20.2020 III Edycja konkursu poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” Instytut Pamięci Narodowej
w Białymstoku
KIO.031.19.2020 IX Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing A Song” Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
KIO.031.18.2020 Projekt edukacyjny „Noc maturzysty” Politechnika Białostocka
KIO.031.16.2020 XII edycja Międzydiecezjalnego Konkursu „Święci i bohaterowie Naszej Ziemi” Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
KIO.031.14.2020 V Edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny…
– życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892 -1970)”
Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku
KIO.031.13.2020 XII Forum Młodych Ekologów Białystok 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Księdza Jana Twardowskiego
w Białymstoku
KIO.031.12.2020 VIII Regionalna Olimpiada Historyczna Wiedzy
o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach
i następczyniach
Instytut Pamięci Narodowej
w Białymstoku
KIO.031.10.2020 IV Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
KIO.031.9.2020 VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Plastycznego „Icons of Podlasie” Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
w Białymstoku
KIO.031.8.2020 VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Czytelniczego „Learning English Through Reading” Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
w Białymstoku
KIO.031.7.2020 XIX Regionalny Konkurs Recytatorski utworów Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie
KIO.031.6.2020 IV Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska królów elekcyjnych – historyczne kwartety” Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem
KIO.031.5.2020 Festiwal Kultur – XII edycja Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
KIO.031.4.2020 Diecezjalny Konkurs Religijny „Pan Jezus ustanawia sakrament Eucharystii” Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie
KIO.031.3.2020 Diecezjalny Konkurs dla szkół specjalnych „Bóg jest naszym Ojcem” Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie
KIO.031.2.2020 Konkurs „Łamigłówki matematyczne” Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
KiO.031.25.2021 ,,Program edukacyjny „TalentowiSKO” Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie
KiO.031.27.2021 VI Edycja Konkursu Ortograficznego o tytuł
„Mistrza Ortografii 2021”
Szkoła Podstawowa
w Rydzewie
KiO.031.28.2021 Diecezjalny Konkurs „Wartościowe opowieści.
Rodzina moją pierwszą szkołą miłości”.
Wydział Katechezy
i Szkolnictwa Katolickiego
Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie
KiO.031.29.2021 Projekt „Bankowcy dla Edukacji Finansowej
Młodzieży BAKCYL.
Lekcje i spotkania w szkołach prowadzone
przez wolontariuszy z banków”
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
w Warszawie
  KiO.031.34.2021 X edycja kampanii edukacyjnej „Umiem Pomóc” LUX MED Sp. z o.o. w Warszawie
  KiO.031.37.2021 Program edukacyjny  „Akademia Bezpiecznego Puchatka” GRUPA MASPEX Spółka z o.o. w Wadowicach
  KiO.031.30.2021 Konkurs plastyczny i literacki pt. „Nie lękajcie się”  ”Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w Warszawie w Warszawie
KiO.031.40.2021  Regionalna konferencja warsztatowa
pt. „Edukacja Medialna z eTwinning”
”Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
KiO.031.41.2021 Gala Wolontariatu
Szkolnych Kół Caritas Diecezji Ełckiej
Caritas Diecezji Ełckiej
KiO.031.38.2021 Program edukacyjny
„AKTYWNI BŁĘKITNI
– Szkoła przyjazna Wodzie 2021/2022″
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
KiO.031.44.2021  XI Jesień Talentów 2021
„Z inspiracji Księdza Jana”
 Szkoła Podstawowa nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku.
KiO.031.45.2021 XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
KiO.031.48.2021 Projekt edukacyjny
„Maturanek – Poranek Maturzysty”
Politechnika Białostocka
KiO.031.51.2021  Międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny
pt.: W kręgu bohaterów „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza
Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2 w Białymstoku
KiO.031.46.2021 Wojewódzki Konkurs Plastyczny
pt. „Dziecko oczami Janusza Korczaka”
Szkoła Podstawowa nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku
KiO.031.52.2021 II Ogólnopolski Konkurs dla młodzieży
ze szkół o profilu spożywczym
„ Zboża najwyższej jakości – powrót do zbóż
pradawnych”
 Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących nr 7
w Łomży