3 września 2019

Wykaz aktualnych udzielonych honorowych patronatów / rekomendacji w roku szkolnym 2020/2021 r.

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr KiO.031.103.2019.

Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wzorem wraz z załącznikami.

PODLASKI KURATOR OŚWIATY

mgr Beata Pietruszka

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta informacyjna – KiO.031.103.2019
  2. Załącznik nr 1 – Druk wniosku
  3. Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania
  4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  5. Logo Podlaskiego Kuratora Oświaty

 

Wykaz aktualnych udzielonych honorowych patronatów / rekomendacji w roku szkolnym 2020/2021 r.

 

 

 

 

 

Znak sprawy Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wnioskodawcy Uwagi
1 2 3 4
KIO.031.23.2021 Bałtycka Olimpiada Geograficzna 2021 I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
KIO.031.18.2021 Konkurs wokalno-recytatorski pod hasłem
„Ziemia – Zielona Wyspa”
Przedszkole Samorządowe Nr 87
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5
w Białymstoku
KIO.031.16.2021 Etap regionalny XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, w 2021 roku pod hasłem: „Tajemniczy świat jaskiń” Państwowy Instytutu Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
KIO.031.12.2021 Konkurs Historyczny „Podlascy Żydzi” Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
KIO.031.11.2021 Konkurs Historyczny „Z miłości do niepodległej Ojczyzny – życie i działalność generała Władysława Andersa (1892-1970)” Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
KIO.031.10.2021 XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Miasto i region w Unii Europejskiej” Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
KIO.031.9.2021 Międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny „Twoja wizja przyszłości w komiksie” Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku
KIO.031.87.2020 „Ferie z WOT” – szkolenie dla kandydatów do służby w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
w Białymstoku
KIO.031.84.2020 Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim Fundacja Obowiązek Polski
w Białymstoku
KIO.031.83.2020 V Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
„A Słowo stało się Ciałem”
Szkoła Podstawowa Nr 26
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
KIO.031.83.2020 V Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
„A Słowo stało się Ciałem”
Szkoła Podstawowa Nr 26
im. Stanisława Staszica
w Białymstoku
KIO.031.81.2020 Olimpiada Wiedzy Biologicznej Wydział Biologii Uniwersytetu
w Białymstoku
KIO.031.78.2020 Konkurs literacki „Wolność na 102” Muzeum Podlaskie w Białymstoku
KIO.031.75.2020 Konkurs Języka Niemieckiego SCHWARZ-ROT-GOLD Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
KIO.031.73.2020 Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych – etap krajowy Sekcja Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego
w Białymstoku
KIO.031.71.2020 X Jesień Talentów 2020 „Z inspiracji Księdza Jana” Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
KIO.031.69.2020 Projekt „Teatr – Lubię to! Sezon 2” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
KIO.031.68.2020 Konkurs wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” Białowieski Park Narodowy
KIO.031.67.2020 Kampania „Pola Nadziei 2020/2021″ Fundacja „Pomóż Im” w Białymstoku
KIO.031.64.2020 Jubileusz 70 – lecia Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
KIO.031.63.2020 Konkurs literacki i plastyczny „Wszystko zaczęło się 100 lat temu w Wadowicach…’’ Fundacja „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA” w Warszawie
KIO.031.61.2020 VIII edycja programu edukacyjnego
„Dziel się Uśmiechem”
Polski Czerwony Krzyż
KIO.031.57.2020 Program edukacyjny
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Grupa „MASPEX”
Sp. z o.o. Sp.k.
w Wadowicach
KIO.031.55.2020 II Edycja dorocznej edukacyjno-charytatywnej
ogólnopolskiej akcji Tulipany Mocy na rzecz
dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DDM)
Stowarzyszenie
„Pro Salute” w Białymstoku
KIO.031.53.2020 VI Edycja Konkursu Ortograficznego
o tytuł „Mistrza Ortografii 2020”
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
KIO.031.49.2020 II Edycja Konkursu Piosenki
„Piosenką zło zwyciężaj”
im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko
Instytut Pamięci Narodowej
w Białymstoku
KIO.031.48.2020 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Proza życia obozowego ofiar Zbrodni Katyńskiej w interpretacji plastycznej” Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku
KIO.031.47.2020 VII edycja turnieju zawodowego „Nowoczesne budownictwo wokół nas” Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego
w Białymstoku
KIO.031.46.2020 VII Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych Akademicki Zespół Szkół przy PWSIiP
w Łomży
Liceum Mistrzostwa Sportowego
w Łomży
KIO.031.45.2020 I Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych Szkół Podstawowych Wiżajny 2020 Szkoła Podstawowa
im. Józefa Piłsudskiego
w Wiżajnach
KIO.031.42.2020 XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie
KIO.031.41.2020 Konkurs wojewódzki dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych „Prymasa Wyszyńskiego droga do świętości” Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
w Białymstoku
KIO.031.40.2020 Festyn Regionalny „Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia – 2020” Szkoła Podstawowa Nr 44
im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
KIO.031.39.2020 Ogólnopolski Turniej Robotów Robo Meeting 2020 o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku III Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Białymstoku
KIO.031.38.2020 Robogame 2020 – Turniej robotów dla dzieci
i młodzieży (VI edycja)
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
KIO.031.37.2020 Konkurs Języka Niemieckiego „DEUTSCH ABC” Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
KIO.031.35.2020 II edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy
o Żołnierzach Wyklętych
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Knyszynie
KIO.031.34.2020 VII Wojewódzki Konkurs Teatralny „Dotknij Teatru 2020” Szkoła Podstawowa Nr 34
im. gen. Józefa Zachariasza Bema
w Białymstoku
KIO.031.33.2020 XI Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku
KIO.031.30.2020 XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Miasto i region w Unii Europejskiej” Szkoła Podstawowa Nr 12
w Białymstoku
KIO.031.29.2020 Wojewódzki Konkurs Metodyczny
„W 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej”
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach
KIO.031.28.2020 XVI Wojewódzki Festiwal „Piosenki i Tańce Naszego Regionu” Przedszkole Samorządowe Nr 26 Integracyjne
im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej
w Białymstoku
KIO.031.27.2020 Lokalne szkolenie dla nauczycieli
w Białymstoku w ramach ogólnopolskiego projektu „Niebanalnie o giełdzie – II edycja”
Fundacja Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
KIO.031.26.2020 XXI edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przygoda z poezją” Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korycinie
KIO.031.25.2020 Konkurs na scenariusz sztuki teatralnej inspirowanej wydarzeniami z 1940 roku
– „Wspomnienia o Katyniu”
Teatr Dramatyczny
im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku
KIO.031.23.2020 VI Miejski Konkurs Kultury Języka Polskiego Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
KIO.031.22.2020 VIII edycja Konkursu Ortograficznego „Bezbłędek” Zespól Szkół Ogólnokształcących
im. Pułkownika Witolda Pileckiego
w Knyszynie
KIO.031.21.2020 III Powiatowy Konkurs Literacko – Informatyczny „Zagubiłem się w Sieci” Szkoła Podstawowa w Złotorii
KIO.031.20.2020 III Edycja konkursu poetyckiego „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” Instytut Pamięci Narodowej
w Białymstoku
KIO.031.19.2020 IX Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing A Song” Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
KIO.031.18.2020 Projekt edukacyjny „Noc maturzysty” Politechnika Białostocka
KIO.031.16.2020 XII edycja Międzydiecezjalnego Konkursu „Święci i bohaterowie Naszej Ziemi” Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
KIO.031.14.2020 V Edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny…
– życie i działalność gen. Władysława Andersa (1892 -1970)”
Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku
KIO.031.13.2020 XII Forum Młodych Ekologów Białystok 2020 Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Księdza Jana Twardowskiego
w Białymstoku
KIO.031.12.2020 VIII Regionalna Olimpiada Historyczna Wiedzy
o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach
i następczyniach
Instytut Pamięci Narodowej
w Białymstoku
KIO.031.10.2020 IV Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
KIO.031.9.2020 VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Plastycznego „Icons of Podlasie” Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
w Białymstoku
KIO.031.8.2020 VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Czytelniczego „Learning English Through Reading” Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
w Białymstoku
KIO.031.7.2020 XIX Regionalny Konkurs Recytatorski utworów Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie
KIO.031.6.2020 IV Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska królów elekcyjnych – historyczne kwartety” Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem
KIO.031.5.2020 Festiwal Kultur – XII edycja Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
KIO.031.4.2020 Diecezjalny Konkurs Religijny „Pan Jezus ustanawia sakrament Eucharystii” Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie
KIO.031.3.2020 Diecezjalny Konkurs dla szkół specjalnych „Bóg jest naszym Ojcem” Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie
KIO.031.2.2020 Konkurs „Łamigłówki matematyczne” Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
KIO.031.144.2019 Konkurs Papieski „Życie i wolność – dar i zadanie” Fundacja Instytut Tertio Millennio
KIO.031.143.2019 Eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji
i Wynalazczości
Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie
KIO.031.142.2019 XVIII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
KIO.031.140.2019 Olimpiada Wiedzy Biologicznej Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
KIO.031.139.2019 XIX Wojewódzkie Prezentacje Małych Form Teatralnych „Kolędy to czas” Przedszkole Samorządowe Nr 58 Integracyjne im. Jana Wilkowskiego w Białymstoku
KIO.031.136.2019 XV Konkurs Recytacji Prozy Zespół Szkół  Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
KIO.031.134.2019 X Podlaskie Potyczki Recytatorsko – Plastyczne „Twórczość Juliana Tuwima słowem i pędzlem malowana” Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
KIO.031.133.2019 XX edycja Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek i Pastorałek „Jasełka 2019 Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
KIO.031.132.2019 IX Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej
KIO.031.130.2019 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej ”I Ty możesz zostać Kopernikiem” Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
KIO.031.129.2019 XIII Konkurs Piosenki pt. ,,Piosenki pokolenia naszych rodziców ” Tykocin, 2020 Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
KIO.031.128.2019 Konkurs Recytatorski „Od świtu do zmierzchu” poświęcony pamięci poetki, pisarki i gawędziarki Elżbiety Daniszewskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pułkownika Witolda Pileckiego w Knyszynie
KIO.031.127.2019 Konkurs tematyczny „Taras Szewczenko –  przedstawiciel ukraińskiego romantyzmu” Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
KIO.031.126.2019 XIII Sejmik Samorządów Uczniowskich
„30-lecie Konwencji o Prawach Dziecka”
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Łomży
KIO.031.125.2019 „Spartakiada Przedszkolaka – VI edycja zmagań sportowych dzieci 6 – letnich” Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku
KIO.031.124.2019 IV Mikołajkowe Zawody Pływackie Międzyszkolny Ośrodek Sportu
w Białymstoku
KIO.031.123.2019 Regionalny Konkurs Matematyczny
„Z Szóstką na 6″
Szkoła Podstawowej nr 6
im. Aleksandry Kujałowicz
w Suwałkach
KIO.031.122.2019 Konkurs „Mikołajki z czytaniem i ortografią” Szkoła Podstawowa Nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku
KIO.031.121.2019 VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej
dla uczniów klas I-III
Szkoła Podstawowa
im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
KIO.031.120.2019 Gala Wolontariatu Szkolnych Kół Caritas Diecezji Ełckiej Caritas Diecezji Ełckiej
KIO.031.119.2019 Konkurs Wiedzy Patriotycznej
o Romanie Dmowskim
Fundacja Obowiązek Polski
w Białymstoku
KIO.031.118.2019 IV Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
„A Słowo stało się Ciałem”
Szkoła Podstawowa Nr 26
im. Stanisława Staszica w Białymstoku
KIO.031.117.2019 III Edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Podaj dobro dalej!” Fundacja im. Heleny Kmieć w Trzebinii
KIO.031.116.2019 Konkurs Języka Niemieckiego
SCHWARZ-ROT-GOLD
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
KIO.031.115.2019 Międzyszkolny konkurs literacko–plastyczny
pt. „Zagadki kryminalne w komiksie”
Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 2
w Białymstoku
KIO.031.114.2019 IX Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka
z broni pneumatycznej „Złota Tarcza”
V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana III Sobieskiego
w Białymstoku
KIO.031.113.2019 Prezentacje Teatrzyków Kamishibai
„Papierowa bajka”
pod hasłem „Przygody Muminków”
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I
w Białymstoku
KIO.031.112.2019 XXXI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny
„Matematyka bez Granic”
Wydział Matematyki Uniwersytetu
w Białymstoku
KIO.031.110.2019 „Patriotyczne Śpiewanie 2019″ – wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
KIO.031.109.2019 II Edycja Miejskiego Konkursu literacko – plastycznego „CV – bohatera niepodległościowego” Szkoła Podstawowa Nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku
KIO.031.106.2019 Międzyszkolny konkurs pt. „Nigdy więcej wojny” Szkoła Podstawowa
im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie
KIO.031.105.2019 II Podlaski Konkurs Wiedzy o Podatkach Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Białymstoku
KIO.031.104.2019 IX Jesień Talentów 2019 „Z inspiracji Księdza Jana” Szkoła Podstawowa nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
KIO.031.102.2019 XXIV Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej Prawosławny Klub Sportowy „DYNAMIS”
w Białymstoku
KIO.031.101.2019 Międzyszkolny Konkurs „Wielcy Matematycy Niepodległej Polski” Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Władysława Broniewskiego
w Białymstoku
KIO.031.99.2019 „XIV Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły” Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Kleosinie
KIO.031.97.2019 Konkurs plastyczny „Kresy pędzlem malowane…” Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu
„FONTIS ET FUTURA” w Białymstoku
KIO.031.96.2019 Konferencja pt. „ W dobie edukacji włączającej – dziecko z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej” Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
KIO.031.95.2019 Konferencja „Zaplanuj swoją przyszłość” Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
KIO.031.94.2019 Uroczystości obchodów 60 – lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej Nr 1 w Białymstoku Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
im. M. Konopnickiej Nr 1
w Białymstoku
KIO.031.93.2019 III edycja Gry Miejskiej „Z Marszałkiem po Białymstoku” Zespół Szkół Technicznych
im. gen. Władysława Andersa
w Białymstoku
KIO.031.91.2019 Projekt edukacyjny „Maturanek – Poranek Maturzysty” Politechnika Białostocka
KIO.031.89.2019 II Podlaskie Inspiracje Pedagogiczne Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
KIO.031.88.2019 Obchody jubileuszu 30 – lecia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
KIO.031.87.2019 Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL Fundacja Warszawski Instytut Bankowości w Warszawie
KIO.031.85.2019 Kampania „Pola Nadziei 2019/2020” Fundacja „Pomóż Im” w Białymstoku
KIO.031.82.2019 Projekt edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” Grupa „MASPEX” Sp. z o.o. Sp.k. w Wadowicach
KIO.031.81.2019 Projekt edukacyjny „Enea Akademia Talentów” Fundacja Enea w Poznaniu
KIO.031.80.2019 VII edycja programu edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem” Polski Czerwony Krzyż
KIO.031.79.2019 I Edycja dorocznej edukacyjno-charytatywnej ogólnopolskiej akcji Tulipany Mocy
na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DDM)
Stowarzyszenie „Pro Salute” w Białymstoku przy ul. Mieszka I 4/131
KIO.031.78.2019 projekt „Teatr – Lubię to!” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
KIO.031.77.2019 V Edycja Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii 2019” Szkoła Podstawowa w Rydzewie
KIO.031.75.2019 Projekt Śladami Bohaterów – w 75. Rocznicę bitwy pod Monte Cassino Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
KIO.031.72.2019 IX edycja Ogólnopolskiego konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
KIO.031.71.2019 Salezjański Ośrodek Wychowawczy im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku ,,Festiwal Bez Granic”
KIO.031.70.2019 „Wielkie Święto Małego Człowieka” – Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Podlasia Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce
KIO.031.67.2019 XXVI Zawody w Ratownictwie Wodnym i Medycznym Dzieci i Młodzieży Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
KIO.031.69.2019 X Podlaski Przegląd Pieśni Religijnej pod hasłem: „Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa
w Jezusie Chrystusie”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
KIO.031.68.2019 XXVI Konkurs Plastyczno-Literacki „Bezpieczeństwo nad wodą w okresie lata 2019” Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku
KIO.031.63.2019 ,,II Bielska Przedszkolada” – sportowa rywalizacja drużyn przedszkolnych z miasta i gminy Bielsk Podlaski Przedszkole na Hołowiesku przy Parafii Najświętszej Opatrzności Bożej
w Bielsku Podlaskim
KIO.031.65.2019 8. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
KIO.031.62.2019 Obchody Jubileuszu 70 – lecia powstania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i 75 – lecia utworzenia Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
KIO.031.66.2019 VI Miejski Konkurs Kultury Języka Polskiego Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
KIO.031.60.2019 Projekt edukacyjny „Jan Paweł II – symbolem odzyskanej wolności’’. Przedszkole samorządowe nr 30
im. Świętego Jana Pawła II ,,Radosne’’ w Białymstoku
KIO.031.54.2019 „Wieczór Pamięci 2019” Fundacja Patria Mater w Białymstoku
KIO.031.59.2019 Konferencja podsumowująca spotkania „Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych”. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
KIO.031.57.2019 XXV Biegi Przełajowe z okazji „Dnia Ziemi i Dnia Olimpijczyka” Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
KIO.031.56.2019 Sympozjum pt. „Porozmawiajmy o młodzieży. Szanse, zagrożenia i pomoc”. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach.
KIO.031.55.2019 Projekt edukacyjny pod hasłem „Ty prowadzisz nas” Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
KIO.031.53.2019 XVII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki Uniwersytet w Białymstoku
KIO.031.51.2019 VI Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Dotknij Teatru 2019” Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema
KIO.031.50.2019 V Konkurs Recytatorsko-Muzyczny poświęcony pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
KIO.031.49.2019 X Konferencja metodyczna dla dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych województwa podlaskiego
Rozwój kształcenia zawodowego warunkiem rozwoju regionu
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
KIO.031.47.2019 VII edycja Podlaskiego Konkursu pod hasłem „ Przyroda w rebusach” Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
KIO.031.45.2019 Konkurs plastyczny „Postać Żurawia widziana oczami dziecka” Wodociągi Białostockie Spółka z o.o. w Białymstoku
KIO.031.43.2019 Konkurs języka angielskiego „C.U.B.A” (Canada, USA, Britain,, Australia-language and culture of Anglophone countriers) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku
KIO.031.40.2019 Przegląd Piosenki „Piosenką zło zwyciężaj” im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
KIO.031.42.2019 VIII Miejski Konkurs Piosenki Angielskiej „Sing A Song” w Białymstoku Szkoła Podstawowa nr 50 w Białymstoku
KIO.031.39.2019 VI Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
KIO.031.38.2019 Projekt edukacyjny „Noc maturzysty” Politechnika Białostocka
KIO.031.37.2019 XX edycja ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – Środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, w 2019 roku pod hasłem „Potęga żywiołów ziemi” Biblioteka i Muzeum Geologicznego w Warszawie
KIO.031.41.2019 Uroczystość nadania imienia Żubra Pompika dla Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
KIO.031.10.2019 Konferencja Dyrektorów szkół średnich „Chiron szkoła z potencjałem” oraz Warmińsko-Mazurska i Podlaska Gala Rankingu Liceów i Techników – Perspektywy 2019″ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
KIO.031.34.2019 X Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Piosenki Angielskiej Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
KIO.031.36.2019 IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny…-życie i działalność Generała Władysława Andersa
( 1892 – 1970)”
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku
KIO.031.32.2019 III Miejski Konkurs Rodzinny „Pani Wiosna” Przedszkole Niepubliczne „Poziomka” w Białymstoku
KIO.031.31.2019 Ogólnopolski Turniej Robotów RoboMeeting 2019 o Puchar Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
KIO.031.35.2019 Konferencja dla nauczycieli powiatu białostockiego „Kreatywność online i offline 2″ Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego Michała Sopoćki w Białymstoku
KIO.031.24.2019 VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowo-Czytelniczego „Learning English Through Reading” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku
KIO.031.26.2019 IX Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru pod hasłem „NIECH PAMIĘĆ PRZETRWA” Szkoła Podstawa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie
KIO.031.30.2019 Międzyszkolny Konkurs Literacki „Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”. Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
KIO.031.29.2019 Festyn Regionalny „Zwyczaje i Tradycje Wielkanocne Podlasia – 2019″. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 44 im. Stanisława Moniuszkiw Białymstoku
KIO.031.22.2019 XVI Wojewódzki Festiwal ,,Piosenki i Tańce Naszego Regionu’’ Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku
KIO.031.23.2019 VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowo Plastycznego „Icons of Podlasie” Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Białymstoku
KIO.031.21.2019 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korycinie XX edycja Konkursu Recytatorskiego „Przygoda z poezją”
KIO.031.18.2019 V edycja Turnieju robotów dla dzieci i młodzieży „Robogame 2019” Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
KIO.031.19.2019 VII edycja Konkursu Ortograficznego „Bezbłędek” Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
KIO.031.16.2019 Konkurs „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
KIO.031.15.2019 Regionalny Konkurs Matematyczny „Z Szóstką na 6″ Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach
KIO.031.12.2019 VII Regionalna Olimpiada Historyczna „Wiedzy o Armii Krajowej, jej poprzedniczkach i następczyniach” Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
KIO.031.13.2019 XI edycja Diecezjalnego Konkursu „Święci i bohaterowie Naszej Ziemi ” Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży
KIO.031.11.2019 XVIII Konkurs Recytatorski utworów Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem” Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie
KIO.031.9.2019 XI Forum Młodych Ekologów Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku
KIO.031.5.2019 „III Festiwal Twórczości Agnieszki Osieckiej” Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
KIO.031.8.2019 VI Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
KIO.031.6.2019 Konkurs „Łamigłówki matematyczne” Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
KIO.031.7.2019 Diecezjalny Konkurs dla szkół specjalnych „Mój przyjaciel Anioł Stróż” Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
KIO.031.4.2019 Powiatowy Konkurs Wiedzy historycznej „Dynastia Piastów i Andegawenów – historyczne kwartety” Szkoła Podstawowa w Trzciannem
KIO.031.2.2019 VI edycja Miejskiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Пусть музыка играет” Zespół Szkół Niepublicznych im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
KIO.031.3.2019 Diecezjalny Konkurs Religijny „ W mocy Bożego Ducha – jestem misjonarzem w moim środowisku” Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
KIO.031.61.2018 XVIII Wojewódzkie Prezentacje Małych Form Teatralnych „Kolędy to czas” Przedszkole Samorządowe nr 58 Integracyjne w Białymstoku
KIO.031.58.2018 Konkurs Papieski „Dar na stulecie” Instytut Tertio Millennio w Krakowie
KIO.031.57.2018 VIII edycja Ogólnopolskiego konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
KIO.031.56.2018 XIV Konkurs Recytacji Prozy Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku
KIO.031.55.2018 XII Konkurs pt. „Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2019 Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
KIO.031.54.2018 Olimpiada Wiedzy Biologicznej Instytut Biologii Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
KIO.031.52.2018 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ogólnej „I Ty możesz zostać Kopernikiem” Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem
KIO.031.53.2018 Międzyszkolny konkurs literacko- plastyczny pt.: „Rycerskie przygody wybranego bohatera w komiksie”. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Białymstoku
KiO.031.50.2018 XIX Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez Granic” Instytut Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
KiO.031.49.2018 Konferencja z okazji 100 lat urodzin Thomasa Gordona „Pokój zaczyna się w rodzinie” Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
KIO.031.48.2018 Konkurs Kolędy i Piosenki Świątecznej „Niech kolęda się niesie po świecie…” Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
KIO.031.45.2018 Konferencję nt. „Szkoła i Kościół w Procesie Rozwoju i Edukacji w Białymstoku Przez 100 Lat Niepodległej Polski 1918 – 2018” Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
KIO.031.43.2018 XIX edycję Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek i Pastorałek – „JASEŁKA 2018″ Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
KIO.031.44.2018 Konkurs „Nasz Region, Nasza Mała Ojczyzna – odzyskanie niepodległości 1918-1919″ Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
KiO.031.40.2018 Międzyszkolny konkurs wiedzy historycznej „Kartki z historii Polski” Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku
KiO.031.36.2018 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej dla klas I – III Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
KiO.031.41.2018 VIII Jesień Talentów 2018 „Z inspiracji Księdza Jana” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 25
SO.031.39.2018 III Mikołajkowe Zawody Pływackie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Białymstoku 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 28
KiO.031.37.2018 Konkurs Języka Niemieckiego Schwarz-Rot-Gold Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im. Księżny Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
KiO.031.38.2018 IX Podlaskie Potyczki Recytatorsko – Plastyczne „Polska poezja patriotyczna słowem i pędzlem malowana.
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
KiO.031.35.2018 Konkurs Recytatorski „Od świtu do zmierzchu” Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
KiO.031.28.2018 VIII Podlaski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi” Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 28,16-020 Czarna Białostocka
KiO.031.33.2018 XII Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża
KiO.031.33.2018 XII Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży, ul. Reymonta 9, 18-400 Łomża
KiO.031.32.2018 Konkurs dla dzieci i młodzieży „Śpiewaj Paradiso na urodziny św. Filipa Neri” Caritas Diecezji Łomżyńskiej
KiO.031.27.2018 Gra miejska „Białystok w Niepodległej” Szkoła Podstawowa nr 19 w Białymstoku
KiO.031.22.2018 Program edukacyjny „Akademia Uwielbiam” MGD MWS Sp. z o. o. Grupa Maspex w Wadowicach
KiO.031.24.2018 VIII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka z broni pneumatycznej „Złota Tarcza” V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
KiO.031.20.2018 Etap diecezjalny „XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej” Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku
KiO.031.25.2018 VII edycja Konkursu Wiedzy o Romanie Dmowskim Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku
KiO.031.21.2018 IV edycja Konkursu Artystycznego „Piękno niejedno ma imię” Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Białymstoku
KiO.031.18.2018 III Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku, ul. Radzymińska 11, 15-863 Białystok
KiO.031.17.2018 VIII Jesień Talentów 2018 „Z inspiracji Księdza Jana” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Casino 25
KiO.031.26.2018 Projekt edukacyjny „Maturanek – Poranek Maturzysty” Politechnika Białostocka, Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Białymstoku
KiO.031.7.2018 Podlaski Konkurs Wiedzy o Podatkach Podlaski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Białymstoku
KiO.031.23.2018 „Lektury szkolne – Lubię to!” Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
KiO.031.15.2018 „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna” Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja” w Skale
KiO.031.14.2018 „Wielowymiarowa tożsamość mieszkańców Podlasia w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości” Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
KiO.031.13.2018 XXIII Ogólnokrajowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzieży Prawosławnej Prawosławny Klub Sportowy „Dynamis”, 15-616 Białystok ul. Węgierska 15
KiO.031.11. 2018 III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach Instytut Nowych Technologii w Łodzi
KiO.031.10.2018 Międzyszkolny Konkurs „Wielcy Matematycy Niepodległej Polski” Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku
KiO.031.9.2018 „Patriotyczne śpiewanie 2018” Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku
KiO.031.8.2018 Konferencja „Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej” Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
KiO.031.5.2018 XIII Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły Szkoła Podstawowa w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
KiO.031.5.2018 XIII Konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły Szkoła Podstawowa w Kleosinie, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 20
KiO.031.6.2018 IV edycja międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Chleb razowy jemy i zdrowo żyjemy” Przedszkole Samorządowe nr 22 w Białymstoku, ul. Łąkowa 17, 15-017 Białystok
KiO.031.2.2018 Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
KiO.031.1.2018 Konkurs wiedzy ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11
KiO.031.4.2018 Kampania „Pola Nadziei 2018/2019” Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 88J
SO.031.100.2018 Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubinie Kościelnym Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubinie Kościelnym
SO.031.99.2018 XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2018” Szkoła Podstawowa w Lemanie
SO.031.61.2018 Projekt śladami Bohaterów-szlakiem walk o Niepodległość Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku
SO.031.68.2018 Wojewódzki Konkurs Metodyczny „ROK NIEPODLEGŁOŚCI” Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
SO.031.94.2018 II edycja Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować” EduSense Spółki z.o.o.w Lublinie
SO.031.91.2017 Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” MASPEX-GMW Sp. z o.o. Sp.k., 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10
SO.031.85.2017 III edycja Konkursu ortograficznego o tytuł „Mistrza ortografii 2017″ Szkoła Podstawowa w Rydzewie, 18-413 Miastkowo, ul. Mazurska 27
KiO.031.25.2021 ,,Program edukacyjny „TalentowiSKO” Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie
KiO.031.27.2021 VI Edycja Konkursu Ortograficznego o tytuł
„Mistrza Ortografii 2021”
Szkoła Podstawowa
w Rydzewie
KiO.031.28.2021 Diecezjalny Konkurs „Wartościowe opowieści.
Rodzina moją pierwszą szkołą miłości”.
Wydział Katechezy
i Szkolnictwa Katolickiego
Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie