Kategoria: Wspomaganie

20 kwietnia 2018

Zasady wojewódzkiego systemu wspierania szkół osiągających niskie wyniki edukacyjne i wychowawcze oraz wojewódzkiego systemu wspierania instytucji realizujących zadania oświatowe, prowadzonego w ramach wspomagania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, placówek oraz instytucji realizujących zadania oświatowe w województwie podlaskim, W Kuratorium Oświaty w Białymstoku ukończono prace nad stworzeniem systemowych rozwiązań mających na celu wspieranie szkół, placówek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań oświatowych. Przekazujemy do wiadomości „Zasady wojewódzkiego systemu wspierania szkół osiągających niskie wyniki edukacyjne i […]