Kategoria: Skargi, wnioski, petycje

Informacja zbiorcza o petycjach w 2022r.

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o  petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2022 r. w Kuratorium Oświaty w  Białymstoku nie  rozpatrywano petycji.

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.

Przyjmowanie skarg i wniosków

Podlaski Kurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 7.30 – 16.00. Wicekurator Oświaty przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 7.30 – 16.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w […]

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

Białystok, 30 czerwca 2021 r. KiO.140.2.2021 Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku   Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2020 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.   Beata Pietruszka Podlaski Kurator […]

Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.

Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2017 r. w Kuratorium Oświaty  w Białymstoku nie rozpatrywano petycji. Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) informuję, iż w 2016 r. w Kuratorium Oświaty  w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.   Podlaski Kurator Oświaty mgr Jadwiga Mariola Szczypiń

Prawo petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania petycji, wniosków i skarg. Z przepisu […]