7 listopada 2016

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) informuję, iż w 2015 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.