30 czerwca 2021

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

Białystok, 30 czerwca 2021 r.

KiO.140.2.2021

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

 

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2020 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.

 

Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty