26 maja 2023

Informacja zbiorcza o petycjach w 2022r.

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o  petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2022 r. w Kuratorium Oświaty w  Białymstoku nie  rozpatrywano petycji.