Kategoria: Edukacja włączająca

5 stycznia 2023

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) i korzystania z jej zasobów, w tym z materiałów zamieszczonych w zakładach: edukacja włączająca i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. ZPE została uruchomiona w lutym 2019 r., a we wrześniu 2021 r. istotnie zmodyfikowana. Korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy ułatwia czytelny podział na moduły dla ucznia […]

5 stycznia 2023

Szkolenie ORE – Nauczanie języków obcych dzieci ze SPE

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych oraz Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze planuje szkolenie online dotyczące nauczania języków obcych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W załączonym linku znajduje się krótka ankieta dotycząca uwag i oczekiwań wobec szkolenia w zakresie SPE. Dane z badania posłużą dostosowaniu treści programu szkolenia do potrzeb nauczycieli. Języki […]

16 września 2021

Edukacja włączająca – seria publikacji ORE

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury publikacji dotyczących edukacji włączającej. Seria publikacji dotyczących edukacji włączającej jest skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także innych osób związanych z działalnością oświatową. Broszury tworzą kompleksowe źródło aktualnej wiedzy na temat podstaw prawnych i sposobów realizowania inkluzji w edukacji, zwracając uwagę na konieczność współpracy […]

28 kwietnia 2020

Wsparcie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Końcowe rekomendacje dotyczące działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce, wypracowane przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

Edukacja włączająca to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ostatnich latach podejmowane są różnorodne działania mające na celu poprawę jakości edukacji włączającej w polskich szkołach i placówkach oświatowych. Przygotowano szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki. Na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Wsparcia Reform […]

24 kwietnia 2020

Edukacja włączająca – kto może nam pomóc?

Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom wysokiej jakości kształcenia (Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, 2014, Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki). Edukacja włączająca często jest kojarzona z uczniami z niepełnosprawnościami lub uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczą się ze wszystkimi dziećmi. Obecnie prawie do każdej szkoły/przedszkola […]

7 lutego 2019

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Prezentacja – Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i indywidualne nauczanie Prezentacja – Zajęcia indywidualne lub w grupie do 5 osób z uczniami posiadającymi orzeczenie Uczeń z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – artykuł Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich, uwarunkowania prawne

6 października 2017

Prezentacje z narad i konferencji

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki” Podsumowanie konferencji „Patriotyzm i Wychowanie” Konferencje Poradnia – Uczeń – Szkoła Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”