5 stycznia 2023

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE) i korzystania z jej zasobów, w tym z materiałów zamieszczonych w zakładach: edukacja włączająca i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

ZPE została uruchomiona w lutym 2019 r., a we wrześniu 2021 r. istotnie zmodyfikowana. Korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy ułatwia czytelny podział na moduły dla ucznia i nauczyciela. Wszystkie materiały są bezpłatne i ogólnodostępne, natomiast dostęp do kreatora materiałów i funkcjonalności użytkownika wymaga zalogowania.

Treści edukacyjne dostępne na portalu ZPE ułatwiają kształcenie umiejętności i kreowanie wiedzy u uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych form aktywności, przekazu, ćwiczeń interaktywnych i materiałów multimedialnych. ZPE umożliwia tworzenie lekcji interdyscyplinarnych, autorskich, nauczycielskich wersji podręcznika, pracy grupowej oraz kształcenia indywidualnego. Platforma zawiera zasoby do kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych oraz do kształcenia zawodowego.

Materiały, które są umieszczane na ZPE są tworzone z uwzględnieniem standardów dostępności WCAG, dzięki czemu mogą z nich korzystać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ZPE jest profesjonalnym, przyjaznym i bezpiecznym dla użytkowników narzędziem rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Link do strony – Zintegrowana Platforma Edukacyjna: https://zpe.gov.pl/

Powyższe treści zostały opracowane na podstawie informacji ze stron internetowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zintegrowana-platforma-edukacyjna-20-juz-dostepna i https://icein.gov.pl/zpe/.