14 lipca 2023

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie podlaskim”, którego celem było wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podlaskiego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej
i wdrażania działań postdiagnostycznych powstał Informator o  placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę w wybranych powiatach województwa podlaskiego.

W niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo placówki z wybranych powiatów,
z których poradnie psychologiczno-pedagogiczne brały udział w projekcie. Ujęte
w opracowaniu placówki, ośrodki wsparcia dziecka i rodziny zostały wskazane przez poradnie.  W związku z tym katalog ma formą otwartą, w tym sensie, że nie stanowi wykazu wszystkich miejsc wsparcia.

Ponad to opracowanie uwzględnia również ogólnopolskie infolinie i pomocowe strony internetowe.

W załączeniu: Informator- wersja czerwiec 2023 r.

Załączniki

Informator- wersja czerwiec 2023
Data: 2023-07-17, rozmiar: 246 KB