Kategoria: Innowacje i eksperymenty

20 grudnia 2022

W sprawie dokumentowania innowacji pedagogicznych.

W sprawie dokumentowania innowacji pedagogicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082, z późn. zm.) działalność innowacyjna staje się integralnym elementem, funkcjonującym we wszystkich obszarach pracy szkół i placówek, aby zapewnić kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym. Wprowadzone ww. […]