Kategoria: Dokształcanie pracowników młodocianych

30 grudnia 2021

Informacja o terminach egzaminów czeladniczych w 2022 roku

Państwo dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa podlaskiego Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku informuje, że w okresie od 15 marca do 10 czerwca 2022 roku we  współpracy z Komisjami Egzaminacyjnymi będzie organizowała sesje egzaminacyjne (etap teoretyczny i praktyczny) w zakresie egzaminów czeladniczych. W związku z powyższym młodociani pracownicy będący jednocześnie uczniami klas III branżowych […]

26 czerwca 2020

Informacja dla dyrektorów i pracodawców realizujących zadania w zakresie kształcenia pracowników młodocianych

  Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych województwa podlaskiego   Zgodnie z informacją mailową z dnia 25 czerwca 2020 roku przekazaną przez Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej nadmieniam, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że uczniowie […]

17 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

Zarządzenie Nr 7/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty Podlaskiego Kuratora Oświaty […]