Kategoria: Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

28 marca 2017

Zasady uzyskiwania informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Od 1 marca 2017 r. dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do uzyskania informacji z CROD w stosunku do:

  • osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela,
  • nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

Informację z CROD może uzyskać wyłącznie dyrektor szkoły, logując się na stronie SIO w zakładce „Strefa dla zalogowanych” (https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/) oraz używając własnego aktualnego loginu i hasła (Uwaga: Jeżeli wygasła ich ważność to wniosek o wydanie nowego loginu i hasła należy złożyć do właściwego organu prowadzącego/ewidencyjnego szkół.).

Dyrektor szkoły ustala za pomocą narzędzia informatycznego udostępnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, czy numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w CROD.

Jeżeli wpisany do wyszukiwarki numer PESEL:

  • nie znajduje się w CROD, to wyświetlony komunikat dyrektor szkoły może wydrukować i dołączyć do teczki akt osobowych;
  • znajduje się w rejestrze, bądź nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, nie posiada numeru PESEL, dyrektor składa wniosek o udzielenie informacji z rejestru (na formularzu) w postaci:
    • papierowej przesyła się na adres Ministerstwa Edukacji,
    • elektronicznej mogą złożyć osoby, które posiadają konto na e-PUAP i dysponują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub Profilem Zaufanym.

Szczegółowe informacje zawiera pismo Podsekretarza Stanu w MEN (załącznik).

Załączniki

podpisane-pismo-do-kuratorow.1429227_1210041
Data: 2021-07-21, rozmiar: 627 KB