Kategoria: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

9 maja 2022

Informacja dotycząca konferencji Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce

 

W dniu 26 kwietnia odbyła się ogólnopolska konferencja online pt. Wsparcie szkół w działaniach wychowawczych w obliczu kryzysowych wydarzeń na świecie i w Polsce.

W ramach konferencji przedstawione zostały m.in. wyniki badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) wśród ponad 35 000 uczniów, rodziców i nauczycieli z roku szkolnego 2021/2022, w tym najnowsze wyniki badań prowadzonych w szkołach w marcu-kwietniu 2022.

Przedstawiono też konkretne narzędzia wychowawcze i profilaktyczne dostosowane do potrzeb związanych ze wzmacnianiem kondycji psychicznej uczniów w okresie naznaczonym wojną i przybyciem fali uchodźców. Wśród omówionych narzędzi znajduje się nieodpłatna aplikacja umożliwiająca szkołom dołączenie do „Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę”.

Dzięki tej aplikacji szkoła może samodzielnie przeprowadzić badania diagnozujące sytuację własnego środowiska szkolnego otrzymując prezentację z wynikami w ciągu 24 godzin od zakończenia badań.

Aplikacja zawiera szereg inspiracji oraz gotowych scenariuszy zajęć dla młodzieży i warsztatów dla rodziców. Zostały one dostosowane do aktualnych wyzwań wynikających z wojny i przybycia fali uchodźców. Do aplikacji zarejestrowało się już ponad 1000 szkół.

W trakcie konferencji doświadczeniami działań wspierających kondycję psychiczną uczniów dzielili się m.in. Śląski Kurator Oświaty, pani Urszula Bauer oraz Lubelski Kurator Oświaty, pani Teresa Misiuk.

W konferencji wzięło udział na żywo ponad 1400 uczestników, a jej przydatność została bardzo wysoko oceniona w ankiecie końcowej.

Konferencję zorganizował IPZIN we współpracy z MEiN w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki Ministra Edukacji i Nauki.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z konferencji pod poniższym linkiem. W opisie pod nagraniem można znaleźć transmisję podzieloną na kolejne wykłady i prezentacje.

https://ipzin.org/nagranie-z-konferencji-wsparcie-szkol-w-dzialaniach-wychowawczych-w-obliczu-kryzysowych-wydarzen-na-swiecie-i-w-polsce/

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

2 marca 2022

Komunikat MEiN w sprawie dofinansowania dodatkowych godzin zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół artystycznych realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

 

Zachęcamy do organizacji od dnia 1 marca 2022 r. dodatkowych zajęć  specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które finansowane są z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, powiększonej w tym celu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki o kwotę 180 mln. Wsparcie to będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.

Wzory wniosków oraz informacje na temat ww. dofinansowania zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały opublikowane na stronie internetowej MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/180-mln-zl-na-dodatkowe-zajecia-specjalistyczne-z-zakresu-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej

28 października 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Przeciwdziałając skutkom pandemii Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawicielami Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie od sierpnia 2021 r. realizuje  Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.  Skierowany jest on do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Celem Programu jest opracowanie modelu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, którzy borykają się z trudnościami psychicznymi wywołanymi  izolacją społeczną w czasie pandemii. W ramach programu eksperci dokonują pogłębionej analizy problemów oraz  zaprezentują metody pracy z uczniami, którzy ich doświadczają.

W każdym województwie powołani zostali koordynatorzy wsparcia Programu. Koordynatorami na terenie województwa podlaskiego są:

  1. Anna Gawryluk – pedagog w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Białymstoku, doradca metodyczny kształcenia specjalnego MODM w Białymstoku gawryluk@uksw.edu.pl
  2. Joanna Okrągła -psycholog w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi  Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach j.okragla@uksw.edu.pl
  3. Krystyna Orzechowska-Gryguc – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży orzechowska-gryguc@uksw.edu.pl

Zakończył się pierwszy etap Programu — badania diagnostyczne. Z terenu województwa podlaskiego do diagnozy wytypowano losowo 26 szkół podstawowych,  12 szkół ponadpodstawowych i 1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W całej Polsce badaniami objęto  1200 szkół.

W ramach programu prowadzone są szkolenia dla nauczycieli i specjalistów oraz konferencje naukowe. Powstała też  Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza. Umożliwia ona dostęp do szerokiej oferty materiałów edukacyjnych, scenariuszy zajęć,  narzędzi badawczo-diagnostycznych. Na czacie i podczas szkoleń można spotkać się ze specjalistami, wykwalifikowanymi trenerami z wieloletnim doświadczeniem w pracy z rodzicami i nauczycielami. Poprzez platformę można także zarejestrować się na szkolenia i konferencje.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z zasobów platformy: https://pwpp.uksw.edu.pl.

Najbliższym wydarzeniem w ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli będzie konferencja   Rodzina i szkoła wobec pandemii Covid-19. Diagnoza sytuacji organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 26 października 2021 r.

Szczegóły na stronie: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/2732-rodzina-i-szkola-wobec-pandemii-covid-19