Kategoria: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

20 lutego 2024

Bezpłatne porady-pedagogiczne, psychologiczne i prawne – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” informuje, że od 1 stycznia 2024 r.
rozpoczęło realizację projektu „Poradnictwo”. Program finansowany jest ze środków
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2033.
W ramach programu Stowarzyszenie oferuje bezpłatne porady rodzinno-pedagogiczne,
psychologiczne i prawne.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod linkiem:
https://szansabialystok.pl/aktualnosci/a675-Wsparcie-osob-w-trudnej-sytuacji
Telefony pomocowe Stowarzyszenia Szansa

Załączniki

Ulotka Poradnictwo 2024
Data: 2024-02-20, rozmiar: 312 KB
20 lutego 2024

Bezpłatne wsparcie osób w kryzysie – numery telefonów pomocowych

Szanowni Państwo,
załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji
w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.
Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach
rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami
i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
W ramach działań ww. telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym,
rodzicom/opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Ramka pomocowa, w której znajdują się numery infolinii pomocowych.

Ramka z telefonami dla osób w kryzysie.

23 stycznia 2024

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów:
– niesłyszących, słabosłyszących,
– niewidomych, słabowidzących,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Lp. Nazwa i adres Poradni: Uwagi
1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok
2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok
3 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok
4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach, ul. Bohaterów Westerplatte 8, 18-100 Łapy
5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki
6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce, ul. Os. Zielone 1b, 16-100 Sokółka
7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24 a,
16-200 Dąbrowa Białostocka
8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200
Hajnówka
10 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 43a, 17-300
Siemiatycze
Poradnia nie wydaje orzeczeń
i opinii dla dzieci, uczniów
niewidomych, słabowidzących
niesłyszących, słabosłyszących
11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii
dla dzieci, uczniów niewidomych,
słabowidzących
12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża
13 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1b, 18-200 Wysokie
Mazowieckie
14 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10,16-400 Suwałki
16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach, ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii
dla dzieci, uczniów niewidomych, słabowidzących
17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii
dla dzieci, uczniów niewidomych,
słabowidzących

Załączniki

14 lipca 2023

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie podlaskim”, którego celem było wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podlaskiego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej
i wdrażania działań postdiagnostycznych powstał Informator o  placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę w wybranych powiatach województwa podlaskiego.

W niniejszym opracowaniu znajdziecie Państwo placówki z wybranych powiatów,
z których poradnie psychologiczno-pedagogiczne brały udział w projekcie. Ujęte
w opracowaniu placówki, ośrodki wsparcia dziecka i rodziny zostały wskazane przez poradnie.  W związku z tym katalog ma formą otwartą, w tym sensie, że nie stanowi wykazu wszystkich miejsc wsparcia.

Ponad to opracowanie uwzględnia również ogólnopolskie infolinie i pomocowe strony internetowe.

W załączeniu: Informator- wersja czerwiec 2023 r.

Załączniki

Informator- wersja czerwiec 2023
Data: 2023-07-17, rozmiar: 246 KB
26 maja 2022

Bezpłatne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie zachęca do skorzystania ze wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Załączniki

załącznik nr 1
Data: 2022-05-26, rozmiar: 208 KB