Kategoria: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

6 kwietnia 2023

„Przemoc rówieśnicza-Co możemy zrobić?”- relacja z konferencji

W dniu 4 kwietnia 2023 r. z inicjatywy Podlaskiego Kuratora Oświaty odbyła się wojewódzka konferencja on-line pt. „Przemoc rówieśnicza-Co możemy zrobić?”. Tematyka konferencji adresowana była do dyrektorów, nauczycieli i specjalistów publicznych i niepublicznych szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek w województwie podlaskim. Podyktowana była między innymi wynikami prowadzonego nadzoru pedagogicznego, dostrzeganymi przejawami postaw agresywnych uczniów, które stają się w ostatnim czasie powszechnym problemem społecznym.

Głównym celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy robimy wystarczająco dużo, aby ograniczyć przemoc rówieśniczą. Przekazane przez prelegentów informacje na temat podłoża zachowań agresywnych, działań interwencyjno-pomocowych oraz roli mediacji rówieśniczej, a także odpowiedzialności prawnej nieletnich i cyberprzemocy bez wątpienia w tym pomogły.

Konferencję otworzyła pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty. W swoim wystąpieniu podkreśliła ważność podjętej tematyki w kontekście problemów, z jakimi borykają się szkoły i placówki oświatowe. Wyraziła podziękowanie dla prelegentów tego spotkania. Rangę wydarzenia podkreśliło wystąpienie pana Dariusza Piontkowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

W dalszej części konferencji:

 • pani Katarzyna Kalinowska psycholog, psychoterapeuta Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Oddział Dzienny Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży) przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku, poruszyła zagadnienia dotyczące zachowań agresywnych, prób samobójczych, działań interwencyjnych w szkole, zwróciła uwagę na znaczenie diagnozy i komunikacji z szacunkiem;
 • o odpowiedzialności prawnej nieletnich mówił pan mł. asp. Tomasz Narel Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku (Zespół ds. Nieletnich i Patologii);
 • pani Milena Kucharczyk stały mediator w sprawach rodzinnych i karnych dla nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku przedstawiła mediację rówieśniczą jako jeden ze skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole.

Konferencję podsumował pan Krzysztof Sochoń dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, który podkreślił, że umiejętność rozmowy z rodzicami, podjęcie zdecydowanych działań, znajomość obowiązujących w szkole procedur, systematyczne doskonalenie nauczycieli oraz prawidłowy nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, to niezbędne elementy pomocy dziecku, uczniowi. Zachęcił również uczestników konferencji do korzystania ze wsparcia proponowanego przez poszczególne poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie podlaskim. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakładce Rodzice i Uczniowie – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zamieszczone zostały linki do ofert poradni adresowanych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, placówce oraz materiałów opracowanych przez ORE. Dyrektor Krzysztof Sochoń zaprosił w imieniu Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku nauczycieli szkół podstawowych, wychowawców, pedagogów szkolnych do udziału w warsztatach pt. „Przemoc rówieśnicza-od iskry do gaszenia pożaru”.

W konferencji wzięło udział 555 uczestników.

3 kwietnia 2023

Oferta poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie podlaskim

Oferta  poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie podlaskim
dla uczniów, rodziców i nauczycieli
w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, placówce

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku
  www.poradnia.bialystok.pl/agresja.html
 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
  http://ppp2.eu/agresja.html
 3. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku
  https://sppp.bialystok.pl/?page_id=1238
 4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku
  http://pppp.bialystok.pl/dzialanie-przeciw-agresji/
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach
  http://ppp.lapy.pl/oferta-poradni/
 6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim
  http://poradnia-bielsk.pl/wp-content/uploads/2023/03/PP-P-w-Bielsku-P.-agresjaprzemoc-rowiesnicza.pdf
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach
  http://www.pzppp.monki.pl/oferta
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce
  http://www.ppp.sokolka.com/
 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej
  http://pppdabrowa.webserwer.pl/index.php/link/64-link.html
 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce
  https://ppphajnowka.naszbip.pl/pliki/plik/agresja-w-bajkach-i-grach-1679926097.pdf
  https://ppphajnowka.naszbip.pl/pliki/plik/informator-ppp-w-hajnowce-o-placowkach-organizacjach-wspierajacych-dziecko-rodzine-i-szkole-przedszkole-placowki-oswiatowe-1679926606.pdf
  https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fppphajnowka.naszbip.pl%2Fpliki%2Fplik%2Fwarsztaty-dla-dobrych-rodzicow-1679926683.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
 11. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach
  http://poradniasiemiatycze.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=115
 12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży
  http://poradniapp1lomza.szkolnastrona.pl/art,191,oferta-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-i-agresji .
 13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży
  http://ppp2lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=11
 14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolnie
  http://powiatkolno.home.pl/ppp/index.php?c=getfile&id=35
 15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem
  https://www.pppwysmaz.pl/aktualnosci/agresja-i-przemoc-rowiesnicza.jak-mozemy-pomoc-co-mozemy-zrobic.html
 16. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
  https://pppzambrow.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=71
 17. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie
  https://ppp.grajewo.com/oferta-poradni/
 18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach
  https://pppsejny.szkolnastrona.pl/p,36,agresja-i-przemoc-rowiesnicza-co-mozemy-
  zrobic
 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach
  http://poradnia.suwalki.pl/agresja-i-przemoc-rowiesnicza-co-mozemy-zrobic/
 20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie
  https://poradniap-p.pl/agresja-i-przemoc-rowiesnicza-co-mozna-zrobic1/
26 maja 2022

Bezpłatne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy  z Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie zachęca do skorzystania ze wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców
i nauczycieli.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.

Załączniki

załącznik nr 1
Data: 2022-05-26, rozmiar: 208 KB