20 lutego 2024

Bezpłatne porady-pedagogiczne, psychologiczne i prawne – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” informuje, że od 1 stycznia 2024 r.
rozpoczęło realizację projektu „Poradnictwo”. Program finansowany jest ze środków
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2033.
W ramach programu Stowarzyszenie oferuje bezpłatne porady rodzinno-pedagogiczne,
psychologiczne i prawne.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są pod linkiem:
https://szansabialystok.pl/aktualnosci/a675-Wsparcie-osob-w-trudnej-sytuacji
Telefony pomocowe Stowarzyszenia Szansa

Załączniki

Ulotka Poradnictwo 2024
Data: 2024-02-20, rozmiar: 312 KB