20 lutego 2024

Bezpłatne wsparcie osób w kryzysie – numery telefonów pomocowych

Szanowni Państwo,
załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji
w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.
Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach
rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami
i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
W ramach działań ww. telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym,
rodzicom/opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Ramka pomocowa, w której znajdują się numery infolinii pomocowych.

Ramka z telefonami dla osób w kryzysie.