11 października 2021

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 11 października br. w  Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku odbyła się pierwsza część wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusza Piontkowskiego. Podczas uroczystości zasłużeni nauczyciele oraz pracownicy oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty. Podlaski Kurator […]

24 września 2021

Konkurs Ministra Edukacji i Nauki w 200.rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie poświęconym Cyprianowi Kamilowi Norwidowi pod nazwą „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”. Uczestnicy konkursu przygotowują projekt edukacyjny z elementami pracy badawczej, przedstawiający wybrane aspekty życia lub twórczości Cypriana Kamila Norwida – wybitnego polskiego twórcy. […]

12 października 2021

Laboratoria Przyszłości – ruszył nabór wniosków w programie

Szanowni Państwo, Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii. W ramach programu Laboratoria Przyszłości organy prowadzące szkoły […]

30 września 2021

Elektroniczne zgłaszanie osób do kwarantanny

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych! W imieniu Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w celu usprawnienia przepływu informacji w sytuacji wystąpienia zakażenia koronawirusem zachęcamy do korzystania z możliwości elektronicznego zgłoszenia osób do kwarantanny (które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną SARS CoV-2 w ciągu ostatnich 10 dni) poprzez stronę www.gov.pl. Korzystając […]

20 października 2021

II Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE

II Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE  TRWA  WIECZNIE   Kolegium Jagiellońskie i Fundacja Życie zaprasza pedagogów i psychologów do uczestnictwa w II Ogólnopolskim Kongresie EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE  TRWA  WIECZNIE, który odbędzie się w dniach 25 i 26 października 2021 r. Konferencja będzie transmitowana on – line. Kongres szczególnie dedykowany jest […]

19 października 2021

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych województwa podlaskiego       Informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Lubelskim Kuratorem Oświaty będzie przeprowadzony I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny. Jest skierowany do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych. Organizatorem, powstałego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki przedsięwzięcia, jest Lubelski […]

19 października 2021

Zarządzenie NR 71/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

ZARZĄDZENIE NR ……/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 października 2021 r.   w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”     Na podstawie § 4 ust. 12 Uchwały Nr 129 Rady […]

18 października 2021

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych AUE – 8 listopada 2021 r.

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych AUE – 8 listopada 2021 r. Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza szkoły branżowe i zawodowe z województwa podlaskiego, kształcące uczniów w zawodach branży spedycyjno-logistycznej do udziału w Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych. Jest to spotkanie on-line, które odbędzie się 8 listopada 2021 r. Wydarzenie to, ze względu na tematykę, adresowane jest do uczniów […]

15 października 2021

Zapraszamy do udziału w V Biegu Niepodległości dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wydział Prewencji KWP w Białymstoku, w ramach wojewódzkiego programu „Mam wybór …wybieram rozsądek” oraz obchodów Święta Niepodległości, organizuje w dniu 9 listopada 2021 roku, o godzinie 11.00  V Bieg Niepodległości dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zawody – bieg terenowy zostanie przeprowadzony na dystansie 1250 m dla młodszych uczestników i 2500 m dla starszych na […]

15 października 2021

Kurs e-learning dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy-upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Celem kursu jest promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Wśród tych, którzy ukończą kurs i prześlą swoje zgłoszenia rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg. Aby wziąć […]

14 października 2021

Informacja o naborze wniosków o wsparcie finansowe na rok 2022 w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Dz. U. poz. 1675) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2022 r. prowadzony jest w terminach: do 31 października 2021 r. dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół […]

11 października 2021

Transport zbiorowy – wytyczne Ministerstwa Infrastruktury Pismo Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki

Transport zbiorowy – wytyczne Ministerstwa Infrastruktury Pismo Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki          W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Sekretarza Stanu z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki nawiązujące do wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w zakresie zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zachęcamy do upowszechnienia […]

1 października 2021

Zarządzenie nr 67/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR   67 /2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  1 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022   Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § […]

30 września 2021

III edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Podlaski Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w III edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – szczególnie dwóch ostatnich klas. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do […]

28 września 2021

Informacja o kwalifikacji wniosków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”

Rządowy program „Aktywna tablica” – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków na rok 2021 Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymały 44 […]

27 września 2021

„Poznaj Polskę” – wznowienie i przedłużenie naboru wniosków do przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki.

27 września 2021 r. został wznowiony i przedłużony nabór wniosków do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. Przyjmowanie wniosków prowadzone jest w trybie ciągłym do wyczerpania dodatkowych środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske oraz w komunikatach w BIP: https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/komunikaty             Wnioskodawcy, którzy otrzymali już […]

24 września 2021

Nauczyciel dla ucznia – zmiany statusu zawodowego nauczyciela.

21 września br. w gmachu MEiN odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów z udziałem członków kierownictwa MEiN. Podczas spotkania zostały przedstawione zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena […]