7 października 2022

Komunikat

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oferty działań edukacyjnych proponowanych przez różne podmioty informujemy, że od dnia 10 października br. na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane będą wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze szkołami. […]

3 października 2022

Podlaskie konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży

Rada Dzieci i Młodzieży w porozumieniu z Ministrem Edukacji i Nauki przeprowadza konsultacje wojewódzkie, których celem jest nawiązanie szerszego dialogu z młodym pokoleniem. Rada stawia sobie za zadanie zbadanie opinii uczniów na ważne i aktualne tematy, które dotyczą ich bezpośrednio. Konsultacje w naszym województwie odbędą się 7 listopada br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama […]

10 sierpnia 2022

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego. Link do komunikatu – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pedagog-specjalny–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

4 sierpnia 2022

Komunikat MEiN dotyczący wdrażania pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów .

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Od dnia 1 września br. wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli […]

5 października 2022

Konkursy organizowane przez Federację Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelną Organizację Techniczną

XVI edycja konkursu „Młody Innowator 2022/2023” Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, po raz 16-ty wspólnie z Towarzystwem Kultury i Historii Techniki oraz  Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów organizuje pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”, Ogólnopolski Konkurs „Młody Innowator”. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół […]

4 października 2022

Ogólnopolskie szkolenie „Dziecko z cukrzycą” – IX edycja 2022 r.

Ogólnopolskie szkolenie pt.: „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych IX edycja 2022 r. 26.10.2022 r. Realizatorzy: Zadanie na terenie województwa podlaskiego realizowane jest we współpracy przez: Ministra Zdrowia, Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz profesor dr hab. Panią Barbarę Głowińską – Olszewską – lekarza kliniki pediatrii, endokrynologii, diabetologii z pododdziałem kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego […]

3 października 2022

„Wydziałowy Turniej Fizyczny” – organizowany przez Uniwersytet Jagielloński.

„Wydziałowy Turniej Fizyczny” – organizowany przez Uniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „Wydziałowy Turniej Fizyczny”. Udział w konkursie jest bezpłatny, a najlepsi uczestnicy uzyskają wstęp na studia na Wydziale FAIS oraz nagrody rzeczowe. Informacje dotyczące Turnieju można znaleźć na stronie: https://turniej.fais.uj.edu.pl. Czas […]

30 września 2022

Ogólnopolski konkurs matematyczno-informatycznym InstaLogik

W tym roku odbywa się IV edycja konkursu organizowanego przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ma on charakter edukacyjny, popularyzuje naukę programowania oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych i informatycznych. […]

26 września 2022

IV edycja Olimpiady Literatury i Jezyka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Podlaski Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych – szczególnie dwóch ostatnich klas. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do […]

20 września 2022

Program Solve for Tomorrow

Program Solve for Tomorrow Dnia 20 września 2022 r. firma Samsung rozpoczyna rekrutację do II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Solve for Tomorrow dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, a także bibliotek, świetlic środowiskowych i domów kultury. Program stawia na rozwój kompetencji młodych ludzi, uczy myślenia projektowego i wspiera doradztwo zawodowe od strony praktycznej. […]

15 września 2022

VII edycja programu Być jak Ignacy – zostań ambasadorem nauki.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza organizuje VII edycję programu oświatowego „Być jak Ignacy” skierowanego do szkół podstawowych. Nabór do projektu ruszył 5 września 2022 r. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki oraz patronatem medialnym Polskiego Radia. Celem programu jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów poprzez doświadczanie oraz popularyzowanie  różnych dziedzin nauki i […]

14 września 2022

Dotacja podręcznikowa

Dotacja podręcznikowa – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

13 września 2022

Ogólnopolska Kampania BohaterON w Twojej Szkole

Dnia 1 września ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu pn. BohaterON w Twojej Szkole, stanowiącego element VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. Misją projektu jest tworzenie i […]

9 września 2022

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2021/2022

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 2021/2022 Zarząd Województwa Podlaskiego przyzna stypendia edukacyjne za szczególne osiągnięcia w nauce. Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne […]

8 września 2022

Konkurs Wojskowej Akademii Technicznej

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego informuje o ogólnopolskim konkursie na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP), korzystających ze środków transportu indywidualnego, pod honorowym patronatem JM Rektora WAT. Zaproszenie jest adresowane do  szkół branżowych 1 i 2 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących. W pracach konkursowych liczyć się będzie idea, koncepcja, pomysł. Oprócz rozwiązań […]

8 września 2022

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2022/2023

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” w roku szkolnym 2022/2023 Uprzejmie informujemy, że na podstawie porozumienia zawartego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty z Radą Programową Olimpiady w roku szkolnym 2022/2023 Kuratorium Oświaty w Białymstoku współuczestniczy w organizacji XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O […]