25 listopada 2022

Konferencja Kształcenie zawodowe przyszłości 12 grudnia 2022 r.

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele rynku pracy Podlaski Kurator Oświaty w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Instytutem Badań Edukacyjnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, Klastrem Technologicznym INFOTECH i Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej organizuje w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej konferencję zawodową  nt. ,,Kształcenie zawodowe przyszłości”. […]

11 października 2022

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024. Podstawa prawna: 1)        art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.); 2)        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 […]

7 października 2022

Komunikat

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oferty działań edukacyjnych proponowanych przez różne podmioty informujemy, że od dnia 10 października br. na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane będą wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze szkołami. […]

10 sierpnia 2022

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego

Kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego. Link do komunikatu – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pedagog-specjalny–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

25 listopada 2022

KOMUNIKAT uzupełniający dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023.

KOMUNIKAT uzupełniający dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023. Z przyczyn służbowych zmieniam miejsca przeprowadzenia etapu międzyszkolnego, które zaplanowane było w Klubie Żołnierskim 18 Białostockiego pułku rozpoznawczego na następujące:  1)  II […]

24 listopada 2022

Biznes i Zarządzanie -spotkanie dotyczące nowego przedmiotu nauczania.

Informujemy Państwa dyrektorów i nauczycieli o organizacji spotkania – webinaru dotyczącego nowego przedmiotu szkolnego – biznesu i zarządzania  (B i Z, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości w wymiarze podstawowym oraz rozszerzonym). Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli MEiN oraz koordynatorów reformy przekazane zostaną podstawowe informacje o nowym przedmiocie i informacje dotyczące jego wdrożenia. Szczegóły dotyczące organizacji  spotkania: […]

24 listopada 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa […]

24 listopada 2022

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego. Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu historycznego pod  nazwą „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Nadrzędnym celem […]

23 listopada 2022

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023.

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023.  W dniu 20.10. 2022 roku  w woj. podlaskim odbył się etap szkolny ww. Olimpiady, w którym wzięło udział 153 uczniów  z 19 szkół. […]

21 listopada 2022

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji i Nauki – rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone arkusze kontroli: „Zgodność z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie” Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć wychowanie do życia w rodzinie w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, w tym specjalnych. Kontrola […]

16 listopada 2022

Uroczyste podsumowania konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”

  Uroczyste podsumowania konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”  Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną „Podlaskie drogi do Niepodległości” odbyło się 9 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W gali udział wzięli m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, I wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, Podlaski Kurator Oświaty […]

16 listopada 2022

Projekt „Lekcja:Enter”

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej. Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są aktywnymi członkami Rady Ekspertów Projektu. Projekt „Lekcja:Enter” został objęty patronatem MEiN. Celem projektu „Lekcja:Enter” jest wsparcie szkoleniowe […]

15 listopada 2022

Ankieta w sprawie aktualizacji danych dotyczących komputerów służbowych dla nauczycieli

W strefie pracownika SIO została udostępniona ankieta, która dotyczy ilości posiadanego przez szkoły sprzętu komputerowego. Jest to kluczowa ankieta w kontekście planowania zakupów służbowych komputerów przenośnych dla nauczycieli. Ankieta będzie dostępna w Strefie Pracownika do 24.11 do godziny 23:59, dla podmiotów: [1] Przedszkole [3] Szkoła podstawowa [4] Gimnazjum [14] Liceum ogólnokształcące [16] Technikum [19] Szkoła […]

8 listopada 2022

Program SMASHED

Zaproszenie do udziału w programie SMASHED Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem realizację w szkołach ponadpodstawowych programu SMASHED – programu profilaktyki uzależnienia od alkoholu. Program SMASHED to interaktywny kurs, który w nowoczesnej formie, przedstawia historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich. Korzystając z Programu SMASHED, nauczyciel […]

4 listopada 2022

Konkurs Zawodowiec Roku 2022.

Konkurs Zawodowiec Roku 2022. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji Konkursu Zawodowiec Roku 2022, która trwa od dnia 15 października 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. Partnerami Konkursu są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź S.A. Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych, które funkcjonują na obszarze […]

31 października 2022

Wyniki konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” – praca plastyczna, prezentacja multimedialna

Informacja o podsumowaniu konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” Uroczyste podsumowanie konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” odbędzie się dnia 9 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Do udziału w podsumowaniu zapraszamy nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, ich opiekunów, a także dyrektorów szkół, których uczniami są […]

21 października 2022

III edycja konkursu na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem technologii w edukacji.

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem technologii w edukacji. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”. Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach: – rozwiązań […]