31 maja 2022

Stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania 2022

Stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania w 2022 r. Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy […]

28 czerwca 2022

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców Wakacje to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo. Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę o zapoznanie się […]

27 czerwca 2022
Pani kurator Beata Pietruszka wraz z uczestnikami programu , po podpisaniu umów.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – podpisanie umów.

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku podpisano umowy na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.  Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty poinformowała, że do tej pory, w latach 2019-2022, z programu skorzystało 68 […]

24 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Goniądzu

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski oraz Podlaski Kurator Oświaty uczestniczyli w zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Goniądzu. Minister podsumowując rok szkolny 2021/2022 wyraził nadzieję, że mimo iż był to trudny rok, to pozwolił uczniom rozwijać swoje umiejętności i wzbogacić wiedzę. Dziękując nauczycielom podkreślił, że to […]

24 czerwca 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 – list Podlaskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie               Kolejny rok szkolny za nami. Kolejny rok wymagający od wszystkich niestandardowych działań. Wojna w Ukrainie wpływa na nasze życie, także na organizację polskiego systemu edukacji. Do naszych szkół i placówek trafiły dzieci uchodźcy z Ukrainy, którym należało stworzyć jak najlepsze warunki nauki i opieki. […]

22 czerwca 2022

Sprawozdania z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.

Informujemy, że na  stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r zostały zamieszczone sprawozdania Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok. Jednocześnie przypominamy, że szkoły podstawowe i ponadpodstawowe objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego. W terminie do 15 września każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego […]

9 czerwca 2022

Odbiór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Informujemy, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 są do odebrania od dnia 10 czerwca 2022 r. odpowiednio – w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w Delegaturze w Łomży, w Delegaturze w Suwałkach. Zapraszamy Państwa Dyrektorów po odbiór zaświadczeń.

8 czerwca 2022

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego lp Oferent Tytuł zadania Wysokość przyznanej dotacji 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży „Poznajemy historię i kulturę Pomorza” kolonia dla dzieci województwa podlaskiego 9 600,00 2. ZHP Chorągiew […]

30 maja 2022

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023 moduł 3 – wyniki oceny wniosków w roku 2022

  Zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 41/2022 z dn. 23 maja 2022 r. dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023.   W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu […]

19 maja 2022

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego Podlaski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej powołanej do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2022 wypoczynku […]

17 maja 2022

Spotkanie z organizatorami wypoczynku

Zapraszamy wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży na spotkania dotyczące zasad organizowania bezpiecznego letniego wypoczynku, które odbędą się: 2 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 (czas trwania spotkania około 2 godzin); 6 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac […]

16 maja 2022

Uroczyste podsumowanie wojewodzkich konkursów przedmiotowych.

W poniedziałek, 16 maja, odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych, przeprowadzonych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 roku oraz wręczenie dyplomów stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021. Ponad dwustu laureatów konkursów odebrało zaświadczenia, a wielokrotni laureaci pamiątkowe grawertony i nagrody. Dyplomy odebrali też obecni na uroczystości stypendyści […]

11 maja 2022

VII Wojewódzki Przegląd Musztry

„VII Wojewódzki Przegląd Musztry”    Kuratorium Oświaty serdecznie zaprasza Dyrektorów szkół, nauczyciel, uczniów oddziałów przygotowania wojskowego oraz klas realizujących  innowację pedagogiczną tzw. „klas mundurowych”  ze szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w „VII Wojewódzkim  Przeglądzie Musztry”. a) etap szkolny: do 03.06         –  (we własnym zakresie) b) etap wojewódzki :  14.06            – Ciechanowiec  (Zespół […]