4 sierpnia 2022

Komunikat MEiN dotyczący wdrażania pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów .

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Od dnia 1 września br. wprowadza się minimalną łączną liczbę nauczycieli […]

2 sierpnia 2022

Konferencja prezentująca rezultaty i wyniki projektu „Szkoła dla innowatora”.

Szanowni Państwo, 30 sierpnia br. odbędzie się konferencja prezentująca rezultaty i wyniki projektu Szkoła dla innowatora organizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Spotkanie jest bezpłatne, aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy: https://rejestracja.ceo.org.pl/konferencja_30_sierpnia_2022 Liczba miejsc na konferencji  jest ograniczona. Potwierdzenie udziału […]

14 lipca 2022

III runda Konkursu grantów dla publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa podlaskiego Uprzejmie informuję, że 7 lipca 2022 roku rozpoczęła się III runda naboru wniosków w konkursie grantowym organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Nabór w tej rundzie potrwa do 20 lipca 2022 r., do godz. 23:59. Informujemy jednocześnie, że aktualizowana […]

10 sierpnia 2022

Rekrutacja kierowników warsztatów na EuroSkills 2023

Rekrutacja kierowników warsztatów na EuroSkills 2023 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem międzynarodowego wydarzenia EuroSkills Gdańsk 2023. EuroSkills nazywane potocznie Igrzyskami Olimpijskimi Zawodów Branżowych, to największy w Europie konkurs umiejętności zawodowych. W przyszłym roku po raz pierwszy zawody młodych profesjonalistów odbędą się w  Polsce, w  dniach 5-9 września. FRSE szacuje, że w konkursie weźmie udział około […]

5 sierpnia 2022

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r. Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. […]

2 sierpnia 2022

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU.

Narodowe Centrum Kultury po raz piąty rozpoczyna nabór do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych DO HYMNU. Konkurs obok niewątpliwych walorów edukacji w zakresie znajomości i poszanowania Hymnu Narodowego oraz polskich pieśni hymnicznych, wdraża również uczniów do poprawnego praktycznego i zbiorowego muzykowania wokalnego. Zadaniem uczestników konkursu jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu […]

28 lipca 2022

Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

  Instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe województwa podlaskiego udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie   W ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 Podlaski Urząd Wojewódzki udostępnia zaktualizowane bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego, udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Przedmiotowe wykazy opublikowane zostały na […]

15 lipca 2022

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 56/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023  Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie […]

14 lipca 2022

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim. Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o […]

13 lipca 2022

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.   Minister Edukacji i Nauki w dniu 8 lipca 2021 roku ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Dokument znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa edukacji i Nauki w zakładce Nadzór pedagogiczny pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20222023.

11 lipca 2022

Zarządzenie Nr 55/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.

Zarządzenie Nr  55/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania […]

4 lipca 2022

„Kronika Wakacyjna” – konkurs Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku skierowany do kierowników letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 2022 r

Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży organizuje konkurs informacyjno – edukacyjny pn. „Kronika wakacyjna”. Zwracamy się do kierowników letniego wypoczynku dzieci i młodzieży organizujących kolonie, półkolonie, obozy i inne formy wypoczynku letniego na terenie województwa podlaskiego o wzięcie udziału w ww. inicjatywie. […]

30 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022” – aktualizacja z dnia 01.08.2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że organizator konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na podstawie § 6 ust. 3 (Postanowienia końcowe) Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”. Wprowadzone w regulaminie zmiany znajdują się w pliku dołączonym do ogłoszenia.   Uprzejmie informujemy, że na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja-2022 została zamieszczona informacja […]

30 czerwca 2022

Informacja o kwalifikacji wniosków w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymały 41 organy prowadzące dla 72 szkół na ogólną kwotę 2 074 164,44 […]

28 czerwca 2022

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców Wakacje to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo. Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę o zapoznanie się […]