22 lipca 2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki w dniu 8 lipca 2021 roku ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Dokument znajduje się na stronie internetowej MEiN w zakładce Nadzór pedagogiczny pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022 .

14 lipca 2021

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w województwie podlaskim. Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych, jeżeli Państwo nie dokonają pełnego naboru do szkoły w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 uprzejmie proszę o złożenie kuratorowi oświaty informacji o […]

8 lipca 2021

Zaproszenie na naradę dyrektorów związaną z inauguracją roku szkolnego 2021/2022.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie podlaskim   Zapraszam Państwa do udziału w wideokonferencji poświęconej podsumowaniu roku szkolnego 2020/2021 oraz zadaniom do realizacji w roku szkolnym 2021/2022, która odbędzie się 26 sierpnia 2021 r., godz. 10.00. Program wideokonferencji: Wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty. Wnioski z nadzoru pedagogicznego realizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w […]

7 lipca 2021

Przedłużony nabór zgłoszeń do V edycji konkursu „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Przedłużony nabór zgłoszeń do V edycji konkursu „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”. Fundacji Fundusz Współpracy organizator konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” przedłuża termin naboru zgłoszeń do V edycji Konkursu. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 16.07.2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.najlepszazawodowa.pl .

6 lipca 2021

Szkoła nie powinna być miejscem politycznej agitacji.

39 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponad 7 mln zł na utworzenie dwóch żłobków czy ponad 4 mln zł na posiłki dla potrzebujących uczniów i osób dorosłych w 2020 roku – to tylko niektóre formy wsparcia, jakie w ostatnim czasie otrzymało Miasto Białystok z budżetu państwa. O tym w środę (30.06) na konferencji prasowej […]

30 czerwca 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na doradców metodycznych

W związku z przygotowywaniem planu sieci doradztwa metodycznego Podlaski Kurator Oświaty poszukuje nauczycieli, którym mógłby powierzyć od września 2021 r. pełnienie zadań doradcy metodycznego w województwie podlaskim w specjalnościach i miejscach pracy określonych w poniższej tabeli (po jednym doradcy metodycznym z danej specjalności w niżej wymienionych placówkach). Lp. Specjalność doradcy metodycznego Miejsce pracy – placówka doskonalenia […]

24 czerwca 2021

Program mLegitymacja

Zachęcamy do dołączenia do bezpłatnego programu „mLegitymacja” w ramach aplikacji „mObywatel”. Do programu dołączyło już 6 800 szkół, dzięki czemu wydano do tej pory ponad 100 000 „mLegitymacji”. Wspomniana usługa stwarza możliwość, aby uczniowie posiadali legitymację szkolną w swoich smartfonach. Jest to wygodne rozwiązanie, które ułatwia codzienne funkcjonowanie uczniów. Co ważne, zgodnie z prawem mLegitymacja […]

21 czerwca 2021

Informacje przekazane podczas spotkania z organizatorami wypoczynku letniego w 2021 r.

Przepisy  regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r., poz. 1327), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), wytyczne GIS, MZ oraz MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego w […]

14 czerwca 2021
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - Baner

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat.

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane przez podmioty lecznicze na terenie placówek oświatowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało […]

11 czerwca 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2021 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

lp. organizator rodzaj zadania liczba uzyskanych punktów przyznana kwota zł 1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej 10-dniowe kolonie dla 75 uczniów szkół podstawowych „W Polsce pięknych krain wiele, więc do Pisza przyjaciele!” – obóz wypoczynkowo-terapeutyczny 25 90 000,00 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. Kościuszki 82 lok. 13 16-400 Suwałki 10-dniowe […]

9 czerwca 2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

Podlaski Kurator Oświaty 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Ogłoszenie nr: 79459 / 09.06.2021 Informatyk do spraw informatycznych w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wymiar etatu: 1 Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Białystok, Rynek Kościuszki 9 Ważne do: 21.06.2021 r. Wynagrodzenie zasadnicze: 3300,00 zł brutto Czym będziesz się zajmować Osoba na […]

2 czerwca 2021

Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych nagrodzeni.

Troje laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali największą liczbę tytułów laureata odebrało dziś pamiątkowe grawertony, listy gratulacyjne i nagrody. „Gratuluję Wam osobistego sukcesu, tym bardziej, że ten rok nie był łatwy, bo nauka zdalna wymagała wiele wysiłku” zwróciła się do uczniów Beata Pietruszka Podlaski […]

2 czerwca 2021

Spotkanie z organizatorami wypoczynku

Spotkanie dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. Podlaski Kurator Oświaty zaprasza organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na spotkanie on-line, które odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele służb realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy […]

2 czerwca 2021

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica, podmioty uczestniczące w Programie objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania. W załączeniu […]

2 czerwca 2021

Zasady publikacji przykładów dobrej praktyki

Podstawa prawna Art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Białymstoku upowszechnia, za pośrednictwem strony internetowej, przykłady „Dobrych Praktyk” realizowanych w podlaskich szkołach i placówkach. Celem publikacji przykładów „Dobrej Praktyki” jest: wspomaganie szkół i placówek oświatowych […]