4 kwietnia 2024

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w II, III i IV kwartale 2024 r.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłosił wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy bezpłatnie przeprowadzających w II, III i IV kwartale 2024 r. badania lekarskie z zakresu medycyny do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, kandydatów do szkół wyższych, studentów, doktorantów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, doktorantów oraz badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych zakresie uprawnień do kierowania pojazdami, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.

W celu zapewnienia badań lekarskich z zakresu medycyny pracy kandydatom i uczniom kierunku kolejowego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu podlegają lub będą podlegać narażeniu na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wynikających z nauki zawodu bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych, Ośrodek zawarł umowę ze Spółką Akcyjną Polskie Koleje Państwowe z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, a miejsce wykonywania badań to: Przychodnia Badań Profilaktycznych 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1.

Załączniki

Wykaz pjsmp - II-IV kwartał 2024
Data: 2024-04-04, rozmiar: 96 KB