Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych

4 października 2021

Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce zachęca do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie stypendialnym dla uzdolnionych uczniów romskich 2021 r.  W jego ramach zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2020/21. Uczniów można zgłaszać do 31 października.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszeniowa
  2. Regulamin konkursu
13 czerwca 2019

Podstawy prawne kształcenia uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

  1. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 1627).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639).