Kategoria: Kształcenie mniejszości narodowych

13 lipca 2022

Stypendia motywacyjne 2022 dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego.

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zachęca do wzięcia udziału uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów pochodzenia romskiego w konkursie stypendialnym.  Stypendia motywacyjne zostaną ufundowane przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek  z załącznikami należy złożyć do 30 września 2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie: https://romowie.com/post,24,stypendia.html

13 czerwca 2019

Podstawy prawne kształcenia uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

  1. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. poz. 1627).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639).