Kategoria: Kształcenie zawodowe i ustawiczne

6 maja 2022

Firma Teachersrise – zaproszenie do współpracy w ramach programu Erasmus+.

Firma Teachersrise – zaproszenie do współpracy w ramach programu Erasmus+. Dyrektorzy, Nauczyciele i Kierownicy projektu Erasmus+, Teachersrise – niezależna firma z siedzibą w Padwie (Włochy) i Dublinie (Irlandia) organizująca szkolenia dla nauczycieli zaprasza Państwa do współpracy. W ramach współpracy zostanie przedstawiony program Teachersrise oraz konsultowane będą Państwa wnioski dotyczące działań kluczowych nr 1 i 2 […]

13 kwietnia 2022

Zawody XChallenge w ramach projektu RoboLAB.

Zawody XChallenge w ramach projektu RoboLAB. Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” zaprasza uczniów do udziału w projektcie RoboLAB. Projekt rozpocznie się od zawodów XChallenge. Zawody odbędą się w dniach 25-26 listopada 2022 roku na największej hali w Rzeszowie – Podpromiu. Wydarzenie to rozpoczną zawody Task Hunters przeznaczone tylko dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. […]

6 kwietnia 2022

Projekt My Digital Life – szkolenie z LinkedIn dla szkół ponadpodstawowych.

Projekt My Digital Life – szkolenie z LinkedIn dla szkół ponadpodstawowych. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach projektu My Digital Life finansowanego przez firmę Microsoft zaprasza uczniów i uczennice klas trzecich i czwartych szkół ponadpodstawowych na szkolenie z LinkedIn. LinkedIn to międzynarodowy i darmowy portal społecznościowy ułatwiający użytkownikom nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych. Szkolenie składa się dwóch […]

4 kwietnia 2022

Realizacja projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” – opinie.

Realizacja projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” – opinie. PPH Erra Sp. z o.o. realizując na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki projekt pt. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”, przygotowała i rozesłała w drugiej połowie zeszłego roku do szkół branży HGT, propozycje modelowego programu praktycznej nauki zawodu, odnoszące się do stażu uczniowskiego w 3 wybranych […]

7 marca 2022

Międzynarodowy konkurs biznesowy ,,High School Business Challenge”

Międzynarodowy konkurs biznesowy ,,High School Business Challenge” Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje międzynarodowy, drużynowy konkurs biznesowy – ,,High School Business Challenge”, który jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych ekonomią, finansami, marketingiem i zarządzaniem. High School Business Challenge to zadania, przed którymi stają uczestnicy, opierają się na formacie case study, który pozwala w praktyczny sposób […]

22 lutego 2022

Głosowanie w II etapie konkursu „Nakręć się na Zawód”

Głosowanie w II etapie konkursu „Nakręć się na Zawód”  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr dziękuje wszystkim uczestnikom za tak różnorodne prace konkursowe, a zespołom reżyserskim za zaangażowanie w stworzenie nowatorskich filmów. Spośród nadesłanych filmów do II etapu zakwalifikowało się 10 autorskich prac. Głosowanie internautów rozpocznie się 21.02.2022r. o godz. 00.00 i trwa do 25.02.2022 r. do […]

24 stycznia 2022

STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ

Staże uczniowskie w branży audiowizualnej Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula z siedzibą w Pleszewie realizuje projekt ,,STAŻE UCZNIOWSKIE W BRANŻY AUDIOWIZUALNEJ”. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu [pnz] poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących […]

23 września 2021

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. W roku szkolnym 2021/2022 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski. I etap szkolny – do 22 października 2021 r. II etap okręgowy – 26 listopada 2021 r. III etap ogólnopolski – 31.03.2022 -1.04.2022r. Olimpiada organizowana jest dla […]

23 września 2021

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza do wzięcia udziału w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2021/2022 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. XXXV edycja Olimpiady została objęta honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz liceów […]

23 sierpnia 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ). W uzupełnieniu do informacji CKE z 4 lutego 2021 roku (dostępnej tutaj), Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE) ponownie zwracają uwagę, że nie każda oferta szkoleniowa/kursowa umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia […]

25 marca 2021

Konkurs umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland „Nowe Technologie” Lublin 2021.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w konkursie umiejętności zawodowych dla uczniów szkół branżowych i technicznych – Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland „Nowe Technologie”, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawodów przyszłości takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa. […]

11 lutego 2021

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (kkz)

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała istotne informacje dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych. CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne otrzymują zgłoszenia na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy od osób zapisanych na płatne kursy/szkolenia, których ukończenie nie uprawnia do złożenia deklaracji od osób kończących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Więcej informacji na stronie internetowej CKE.

19 stycznia 2021

Informacja dotycząca realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Mając na względzie konieczność ochrony interesu osób podejmujących kształcenie w celu przekwalifikowania lub uzyskania/uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w sytuacji obserwowanego w ostatnim okresie wzrostu aktywności nierzetelnych podmiotów szkoleniowych oferujących kursy wątpliwej jakości, Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje (Pismo Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego nr DSKKZ-WDK.420.3.2021.DI z dnia 15 stycznia 2021 roku): Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego […]

24 listopada 2020

III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – wydłużenie terminu

  Wydłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przypomina o trwającym III naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada […]

15 października 2020

Materiały z Konferencji „ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DLA OŚWIATY” w nowych uwarunkowaniach

Szanowni Państwo Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w dniu 7 października 2020 r. podczas Konferencji „ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – SYSTEMOWE ROZWIĄZANIE DLA OŚWIATY” w nowych uwarunkowaniach organizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Podlaskim Kuratorem Oświaty. Prezentujemy także nagranie z webianarium, które jest metodyczną propozycją dedykowaną nauczycielom, wychowawcom, doradcom zawodowym, konsultantom i […]

23 września 2020

Projekt pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi realizuje projekt POWR.02.15.00-00-2016/20 pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Projekt jest skierowany do szkół realizujących kształcenie w zawodach branży rolno-hodowlanej, a w szczególności: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator pojazdów […]