24 listopada 2020

III nabór wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – wydłużenie terminu

 

Wydłużenie terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zarządzanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przypomina o trwającym III naborze formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt zakłada wyjazdy grup młodzieży wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej celem jakich jest realizacja wraz z uczniami szkoły goszczącej przedsięwzięcia edukacyjnego z zakresu podstawy programowej dla wzmocnienia kompetencji kluczowych.

Wobec utrzymującej się pandemii COVID-19, rzutującej na proces przeprowadzania działań projektowych w sektorze edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako instytucja zarządzająca projektem, podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania formularzy zgłoszeniowych w ramach prowadzonego obecnie III naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność  uczniów”.

Nowy termin składania formularzy zgłoszeniowych w systemie online FRSE trwa od 1 września 2020r. do 10 stycznia 2021r. (godz. 23.59).  Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje na temat założeń projektu znajdują się na stronie internetowej:

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/

Kontakt:

Agnieszka Wielgomas
Koordynator PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa
tel.:   22 46 31 215
fax.:  22 46 31 021
e-mail: agnieszka.wielgomas@frse.org.pl
www.frse.org.pl | www.erasmusplus.org.pl