23 września 2021

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności.

W roku szkolnym 2021/2022 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski.

  • I etap szkolny – do 22 października 2021 r.
  • II etap okręgowy – 26 listopada 2021 r.
  • III etap ogólnopolski – 31.03.2022 -1.04.2022r.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych
w zawodach:  technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego.

Laureaci finału Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia.

W roku szkolnym 2021/2022laureaci mają wstęp bez egzaminu na następujące uczelnie:

–           Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
–           Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
–           Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
–           Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
–           Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
–           Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
–           Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
–           Politechnika Gdańska w Gdańsku,
–           Politechnika Łódzka w Łodzi,
–           Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
–           Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,

Więcej informacji na temat  powyższego przedsięwzięcia znajduje się na stronie internetowej www.zsps.poznan.pl