Kategoria: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

5 czerwca 2017

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli

WYKAZ PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI POSIADAJĄCYCH AKREDYTACJĘ I WSTĘPNĄ AKREDYTACJĘ PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY stan na dzień 30 czerwca 2023 r. Placówki posiadające akredytację Lp. Nazwa placówki/siedziba Organ prowadzący Decyzja Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży Samorząd Województwa Podlaskiego Decyzja Nr SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 […]