Kategoria: Pomoc materialna

12 kwietnia 2024

Nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu strategicznego pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”

Trwa pierwsza edycja naboru wniosków stypendialnych w ramach realizowanego przez Województwo Podlaskie projektu strategicznego pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Kwota w 2024 roku jest przeznaczona na pomoc dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół z obszaru województwo podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r. Zgodnie z założeniami projektu stypendia mogą otrzymać uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, klas I-IV liceów ogólnokształcących, klas V-VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas I-IV ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas I-V liceów sztuk plastycznych, klas II-IX ogólnokształcących szkół baletowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Oś priorytetowa FEPD.08.00 Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEPD.08.01. Rozwój edukacji i kształcenia.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków o przyznanie stypendium zostały opublikowane na stronie www.podlaskie.eu w zakładce ,,Edukacja”. https://podlaskie.eu/edukacja/stypendia.html

Załączniki

plakat_stypendium 1200x1200px
Data: 2024-04-12, rozmiar: 1 MB
18 maja 2017

Program Żółty Talerz

Fundacja Kulczyk Foundation  zaprasza dzieci do udziału w programie Żółty Talerz, który jest wsparciem dla ogólnopolskiego systemu żywienia dzieci.

Patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Fundacja zaprosiła do współpracy w ramach programu Żółty Talerz: Caritas, Banki Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż i SOS Wioski Dziecięce.

Więcej informacji na stronie: http://zoltytalerz.pl/o-programie/ oraz w załącznikach.

Załączniki

informacja-o-programie
Data: 2021-07-22, rozmiar: 3 MB