Kategoria: Pomoc materialna

13 kwietnia 2021

Program Stypendiów Pomostowych

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
woj. podlaskiego

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości uruchomiła XX edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, osiągających dobre wyniki w nauce, pochodzących z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1960 zł brutto), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Jest to ogólnopolski program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej.

Ponadto, ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

  • pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,

lub

  • być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,

lub

  • pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,

lub

  • posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.

Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Więcej wiadomości dostępnych jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Proszę o przekazanie informacji zainteresowanym uczniom.

Z poważaniem
Beata Pietruszka
Podlaski Kurator Oświaty

18 maja 2017

Program Żółty Talerz

Fundacja Kulczyk Foundation  zaprasza dzieci do udziału w programie Żółty Talerz, który jest wsparciem dla ogólnopolskiego systemu żywienia dzieci.

Patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka.

Fundacja zaprosiła do współpracy w ramach programu Żółty Talerz: Caritas, Banki Żywności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż i SOS Wioski Dziecięce.

Więcej informacji na stronie: http://zoltytalerz.pl/o-programie/ oraz w załącznikach.

Załączniki

informacja-o-programie
Data: 2021-07-22, rozmiar: 3 MB