Kategoria: Aktualności

23 lutego 2024

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych – warsztaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli przedmiotów matematycznych i naukowotechnicznych ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych, do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”. […]

22 lutego 2024

Zarządzenie nr 10/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: […]

22 lutego 2024

Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół policealnych

Od września 2023 r. Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi prowadzi akcję edukacyjną „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”. Celem organizatorów jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez spotkania organizatorzy chcą przybliżyć młodzieży specyfikę zawodu notariusza oraz przekazać […]

21 lutego 2024

Konkurs Wiedzy o Metrologii „Metroliga”

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej i Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku organizują Konkurs Wiedzy o Metrologii „Metroliga”. Jest on dedykowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się trzecia edycja konkursu. Jej hasłem przewodnim jest „Metrologia na zielono”. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzą o pomiarach i umiejętnościami mierzenia. Do konkursu mogą […]

21 lutego 2024

IX edycja programu edukacyjnego organizowanego przez Ministerstwo Finansów – „Finansoaktywni”

Ruszyła IX edycja programu edukacyjnego organizowanego przez Ministerstwo Finansów – „Finansoaktywni”. Tegoroczna misja programu brzmi „Podatki płacimy, korzyści widzimy” i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. „Finansoaktywni” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII oraz do ich nauczycieli, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat podatków, […]

20 lutego 2024

Bezpłatne porady-pedagogiczne, psychologiczne i prawne – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” informuje, że od 1 stycznia 2024 r. rozpoczęło realizację projektu „Poradnictwo”. Program finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2033. W ramach programu Stowarzyszenie oferuje bezpłatne porady rodzinno-pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Szczegółowe informacje […]

20 lutego 2024

Konferencja pt.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają na konferencję pt.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”, która odbędzie się 28 lutego 2024 r. Celem wydarzenia, oprócz przekazania najważniejszych informacji dotyczących projektu, będzie identyfikacja kluczowych działań, które powinny zostać podjęte w obszarze wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym sposobów ich […]

20 lutego 2024

Konferencja on-line „Standardy ochrony małoletnich”

Podlaski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Białostockiego Centrum Edukacji w Białymstoku we współpracy z Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku zapraszają do udziału w konferencji on-line 6 marca 2024 r., godz. 11.30 – 14.00 „Standardy ochrony małoletnich – co warto wiedzieć o nowych przepisach? Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie […]

20 lutego 2024

Bezpłatne wsparcie osób w kryzysie – numery telefonów pomocowych

Szanowni Państwo, załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się […]

19 lutego 2024

Informacja dotycząca zgłaszania zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów szkół ponadpodstawowych słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2024/2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 27 lutego 2024 r. Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczona jest […]

16 lutego 2024

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”

Podlaski Kurator Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku zapraszają dzieci i młodzież z województwa podlaskiego do udziału w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”. Jednym z celów konkursu jest rozbudzanie zainteresowania młodego pokolenia historią, kulturą i krajobrazem Polski. Termin złożenia prac […]

12 lutego 2024

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – składanie sprawozdań z rozliczenia zadań realizowanych w 2023 r. w ramach dobiegającej końca edycji na lata 2019-2023.

Szanowni Państwo, Szkoły objęte wsparciem finansowym składają swoim organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 28 lutego b.r., o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w […]

12 lutego 2024

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2024

Podlaski Kurator Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku serdecznie zapraszają zespoły zrzeszające dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2024. Zgłoszenia zespołu do […]

12 lutego 2024

Webinarium pt. „Jak przygotować uczniów do wizyty w miejscu pamięci”

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na angielskojęzyczne webinarium pt. „Jak przygotować uczniów do wizyty w miejscu pamięci”, które odbędzie się 27 lutego 2024 r. (początek – godz. 16.00). Więcej informacji i link do rejestracji (Zoom): https://forms.office.com/e/mP8FWzr5gF

7 lutego 2024

Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim w ramach projektu „Wyprzedźmy Cukrzycę typu 1”

W imieniu pana prof. dr hab. n. med. Artura Bossowskiego – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz Pani Ewy Feszler Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe Miasta Białegostoku do udziału w projekcie polegającym na wczesnym wykryciu cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku od […]

5 lutego 2024

Muzeum Pamięci Sybiru z Nagrodą Muzealną Rady Europy 2024

Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało Nagrodę Muzealną Rady Europy 2024. Decyzja zapadła 5 grudnia 2023 r. na posiedzeniu Komisji Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Oprócz tego Muzeum zostało nominowane do nagrody Europejskiego Muzeum Roku. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: https://sybir.bialystok.pl/nagroda-muzealna-radyeuropy-2024