Kategoria: Aktualności

9 lipca 2024

Zaproszenie do udziału w VIII Narodowym Kongresie Żywieniowym – Partnerstwo instytucjonalne w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytutem Badawczym zapraszają na VIII Narodowy Kongres Żywieniowy – Partnerstwo instytucjonalne w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, który odbędzie się dnia 19 września 2024 r. w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie. Udział w Kongresie jest bezpłatny, a w jego […]

27 czerwca 2024

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) ogłasza konkurs na utworzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych na lata 2024-2025. Do udziału w ww. konkursie zaproszone są organizacje i instytucje posiadające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Szczególnie zachęcamy te podmioty, które są zainteresowane promowaniem międzynarodowych programów edukacyjnych oraz pełnieniem funkcji przedstawiciela FRSE w swoim regionie. Aby wziąć udział w Konkursie, […]

26 czerwca 2024

Pismo Pani Minister Pauliny Piechny-Więckiewicz w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat stosowania nowych przepisów ustawy o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich   Warszawa, 17 czerwca 2024 r. DWP-WWO.4017.121.2024.KKR   13 maja 2016 r. uchwalona została ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym[1] (dalej zwana ustawą). Ww. ustawa weszła w życie 1 października 2017 r., i zaczął obowiązywać art. […]

20 czerwca 2024

XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Człowiek twórcą historii

W dniach 17-20 września 2024 roku Polskie Towarzystwo Historyczne organizuje XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem „Człowiek twórcą historii”. Wydarzenie, którego tradycja sięga końca XIX wieku odbywa się co 5 lat i stanowi najważniejsze spotkanie polskich historyków. Powszechny Zjazd Historyków Polskich skupia na swych obradach: uczonych, nauczycieli, archiwistów, muzealników, młodych adeptów historii, studentów i doktorantów, popularyzatorów […]

17 czerwca 2024

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2024

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452, z późn. zm.), uwaga: obowiązuje wzór „Karty kwalifikacyjnej uczestnika […]

14 czerwca 2024

Kampania #PlantHealth4Life – „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”

Informujemy, że 15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W tegorocznej edycji uczestniczą 22 organizacje partnerskie działające w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku działania kampanii realizowane będą również w Polsce, a ich koordynatorem będzie Państwowa Inspekcja Ochrony […]

12 czerwca 2024

Nowy sposób oceny poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów w szkole podstawowej- Aplikacja cyfrowa Test FUS

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie realizuje Program „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Jednym z głównych założeń ww. programu jest ocena poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów szkół podstawowych, prowadzona w ramach projektu naukowego, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Filia AWF w Białej Podlaskiej. Efektem działań zespołu badawczego jest stworzenie […]

11 czerwca 2024

Zarządzenie nr 44/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w składzie: 1)  dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego […]

11 czerwca 2024

Jak uczyć, żeby nauczyć – seminarium Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza do udziału w cyklu seminariów naukowych pt.: „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii”, organizowanych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie. Czwarte spotkanie cyklu pt. „Jak  uczyć, żeby  nauczyć – refleksje i propozycje w perspektywie nieustannego doskonalenia możliwości komunikacyjnych i coraz odważniejszego […]

10 czerwca 2024

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy.

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Jest to bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i doradców zawodowych. Projekt jest realizowany w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” […]

28 maja 2024

Skills Poland 2024 – konkursy umiejętności zawodowej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursów umiejętności zawodowych: Konkursy regionalne SkillsPoland 2024, skierowanych do uczniów szkół branżowych, studentów kierunków technicznych oraz do osób rozpoczynających swoją karierę zawodową, które do 1 marca 2024 r. ukończą 18 lat i nie przekroczą 23 roku życia. […]

27 maja 2024

Pismo Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej podejmuje działania na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Stąd inicjatywa skierowania listu Ministra Zdrowia bezpośrednio do rodziców/prawnych opiekunów dzieci. Podkreślenie roli rodziców w procesie uświadamiania dzieciom potrzeby dbania […]

27 maja 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)”

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF. Celem projektu jest: rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji. […]

24 maja 2024

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 moduł 3 – wyniki oceny wniosków organów prowadzących w roku 2024

Zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 20 maja 2024 r. dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028. W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w […]

23 maja 2024

Zmiany w ramowych planach nauczania od września 2024 – rozporządzenie podpisane

Obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w ramach godzin wychowawczych, rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych – to najważniejsze zmiany, jakie wprowadza podpisane 20 maja br. przez Ministra Edukacji rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2024 r. Rozporządzenie w większości przewiduje […]