Kategoria: Aktualności

29 września 2023

Konkurs Polska –Szwecja między rywalizacją i współpracą

Odział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu, Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury im. Anny Wazówny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu organizują VIII edycję międzynarodowego konkursu wiedzy historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”. Współorganizatorami konkursu są również m.in.: Uniwersytet Mikołaja […]

29 września 2023

Aleksandra Piłsudska na tle historii Polek 1905-1939 – ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi organizuje X edycję ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych Patron Roku. Konkurs ma na celu upowszechnić wiedzę o postaci, która odegrała ważną rolę w dziejach Polski i zgodnie z uchwałą Sejmu lub Senatu RP jest w bieżącym roku patronem. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym […]

27 września 2023

„Demokracja bezpośrednia” – broszura informacyjna

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło broszurę informacyjno-edukacyjną „Demokracja bezpośrednia. Podstawowe informacje” – opracowaną przez Instytut Demokracji Bezpośredniej – która może posłużyć jako materiał fakultatywny podczas zajęć dodatkowych. Autorzy broszury podkreślają, że broszura w przystępny sposób wyjaśnia zasady budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnych i zaangażowanych postaw społecznych. W materiale omawia się także, co należy rozumieć przez […]

26 września 2023

III edycja programu Solve for Tomorrow

Samsung Electronics Polska zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow, który został objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Adresaci programu: zespoły uczniów szkół ponadpodstawowych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 października 2023 r. Szczegółowe informacje o programie Solve for Tomorrow, Regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego zamieszczono na stronie www.solvefortomorrow.pl.

25 września 2023

II edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Jestem Eko”.

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Jestem Eko”. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki. Tegoroczna edycja przebiega pod hasałem „Zbrataj się z naturą”. Głównym celem inicjatywy jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie do wdrażania prostych i  praktycznych działań chroniących środowisko. Konkurs składa się […]

22 września 2023

II Olimpiada Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w II Olimpiadzie Gier Planszowych. Celem olimpiady jest pogłębienie wiedzy historycznej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie umiejętności rywalizacji w duchu fair play. Podczas olimpiady będą rozgrywane turnieje gier planszowych, poprzedzane testami wiedzy, sprawdzającymi znajomość faktów odnoszących się […]

22 września 2023

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2022/2023

Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2022/2023 będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu […]

20 września 2023

Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości – informacje dla organu prowadzącego podstawowe szkoły niesamorządowe.

Jesteś organem prowadzącym podstawowe szkoły niesamorządowe? Złóż sprawozdanie   dotychczasowej realizacji programu Laboratoria Przyszłości.   Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości przez podstawowe szkoły niesamorządowe składa organ prowadzący. Jeżeli organ prowadzi więcej niż jedną szkołę to sprawozdanie należy złożyć osobno dla każdej ze szkół. Sprawozdania należy składać drogą online poprzez wypełnienie formularza do 18 grudnia […]

20 września 2023

Międzyinstytucjonalne formy pomocy i wsparcia obywateli Ukrainy – szkolenie

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zaprasza dyrektorów szkół podstawowych do udziału w szkoleniu  pt. „Międzyinstytucjonalne formy pomocy i wsparcia obywateli Ukrainy”. Jego celem jest pogłębienie wiedzy specjalistów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności w środowisku uchodźców oraz zwiększenie skuteczności podejmowania działań w przedmiotowym obszarze. Szkolenie zostało zaplanowane na 12 października 2023 r. w […]

20 września 2023

Ruszyła kolejna edycja Olimpiady Artystycznej

Ruszyła kolejna edycja Olimpiady Artystycznej, która jest finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia […]

20 września 2023

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje… – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że 13 września bieżącego roku na wspólnej konferencji prasowej został zainaugurowany konkurs „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest przybliżenie postaci Józefa Ulmy […]

14 września 2023

II Ogólnopolski Konkurs Literacki: „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”

Fundacja „Nasza Solidarność” serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dzień z życia księdza Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ Solidarność”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem: Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ Solidarność „Ziemia Puławska” Przewodniczącego OM NSZZ Solidarność przy GA ZAP […]

13 września 2023

Zapisy do trzeciej edycji bezpłatnego projektu Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę.

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej ogłasza zapisy do trzeciej edycji Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w każdą pogodę, współfinansowanej z programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki II”. Udział w tegorocznej edycji projektu jest bezpłatny dla 1000 szkół podstawowych (głównie klas VI-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, które zgłoszą się jako pierwsze. Szkolna inicjatywa profilaktyczna Nawigacja w każdą pogodę (w skrócie NWKP) […]

13 września 2023

Konkurs Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pn. Żubr podlaskiej Policji czeka na imię

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, przy współudziale komend miejskich/powiatowych województwa podlaskiego organizuje konkurs pn. „Żubr podlaskiej Policji czeka na imię” realizowany w ramach projektu pn. „Bezpieczne Podlaskie” finansowanego przez Fundację PGE. Celem konkursu jest wybranie propozycji imienia dla nowej maskotki podlaskiej Policji. Wizerunek Żubra będzie nawiązywał do charakteru województwa podlaskiego, ale przede wszystkim towarzyszył podlaskim […]

12 września 2023

Zapraszamy do udziału w III Narodowym Konkursie Wiedzy o Sporcie

Już po raz kolejny Fundacja Druga Droga Mistrza organizuje III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie to test o największych sukcesach w historii polskiego sportu, ale także o różnych aspektach związanych z polskim sportem. Test zawiera łącznie 800 pytań, […]

8 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

  KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU DLA NAUCZYCIELI „SPRAWIEDLIWI Z MARKOWEJ” 8 września 2023 r. ogłoszono, współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej, konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie […]