Kategoria: Aktualności

25 listopada 2022

Konferencja Kształcenie zawodowe przyszłości 12 grudnia 2022 r.

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele rynku pracy Podlaski Kurator Oświaty w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Instytutem Badań Edukacyjnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, Klastrem Technologicznym INFOTECH i Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej organizuje w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej konferencję zawodową  nt. ,,Kształcenie zawodowe przyszłości”. […]

25 listopada 2022

Bezpłatne narzędzia Ministerstwa Zdrowia: Konto Pacjenta (IKP), aplikacja na telefon mojeIKP

Centrum e-Zdrowia udostępnia dwa bezpłatne rozwiązania cyfrowe, które w znaczący sposób ułatwiają opiekę nad zdrowiem dzieci. Dzięki tym narzędziom rodzice mogą załatwić szereg spraw zdrowotnych swoich dzieci online. Pierwsze z nich to Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl. Na stronie znajduje się informacja o funkcjonalnościach IKP, a także poradnik logowania. Drugie to aplikacja na […]

24 listopada 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa […]

16 listopada 2022

Uroczyste podsumowania konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”

  Uroczyste podsumowania konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną pt. „Podlaskie drogi do Niepodległości”  Uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego i na prezentację multimedialną „Podlaskie drogi do Niepodległości” odbyło się 9 listopada 2022 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W gali udział wzięli m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, I wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, Podlaski Kurator Oświaty […]

4 listopada 2022

Seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym.

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje w roku szkolnym 2022/2023 cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  o  zasięgu krajowym z udziałem gości zagranicznych. Wiodący temat  planowanego seminarium: Sposoby wspierania dzieci z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi na I etapie edukacyjnym. W bieżącym roku szkolnym […]

3 listopada 2022

VIII edycja Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

VIII edycja Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Turnieju Debat Historycznych – największym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wykorzystującym formę debaty oksfordzkiej. Turniej to nie tylko doskonała okazja do pogłębienia wiedzy o najnowszej historii Polski, ale również sposobność ćwiczenia warsztatu oksfordzkiego: umiejętności budowania logicznej […]

31 października 2022

Wyniki konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” – praca plastyczna, prezentacja multimedialna

Informacja o podsumowaniu konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” Uroczyste podsumowanie konkursu „Podlaskie drogi do Niepodległości” odbędzie się dnia 9 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Do udziału w podsumowaniu zapraszamy nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, ich opiekunów, a także dyrektorów szkół, których uczniami są […]

25 października 2022

Projekt „Młodzież z prawem na cz@sie” dla szkół ponadpodstawowych

Projekt „Młodzież z prawem na cz@sie” dla szkół ponadpodstawowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Fundacja LexCultura realizują projekt „Młodzież z prawem na cz@sie”. Projekt polega na zorganizowaniu edukacyjnych spotkań, których celem będzie edukacja młodzieży w zakresie aktualnych problemów konsumenckich, podstawowych praw, jakie przysługują konsumentom, ze szczególnym naciskiem na sferę cyberbezpieczeństwa oraz oszustw w Internecie. […]

17 października 2022

Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Młodzieżowy Dom Kultury Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku zapraszają do udziału w przeglądzie solistów, duety, zespoły oraz chóry ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek pozaszkolnych województwa podlaskiego. Głównym przesłaniem przeglądu jest popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uczestnicy przygotowują do […]

14 października 2022

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dziś (14 października) w Białymstoku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele, wychowawcy, pracownicy oświaty odebrali odznaczenia i nagrody za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty i osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Zwracając się do zgromadzonych Pani Kurator podkreśliła praca nauczyciela od zawsze traktowana jest jako powołanie. Trudno w tym zawodzie pracować bez […]

13 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół podstawowych województwa podlaskiego Zachęcamy do udziału w konkursie tematycznym pod nazwą „II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”, organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja […]

13 października 2022

Ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do angażowania się w ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ogólnopolski test kompetencji cyfrowych online skierowany do uczniów i  nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie trwa, przeprowadzana w Polsce przez Związek Cyfrowa Polska, […]

12 października 2022

Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy Rzecznika Praw Dziecka W odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym Rzecznik Praw Dziecka zainicjował całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 oraz czat internetowy – czat.brpd.gov.pl, prowadzony przez psychologów. Dzieci kontaktujące się z Dziecięcym Telefonem Zaufania mogą uzyskać natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi […]

11 października 2022

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024. Podstawa prawna: 1)        art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.); 2)        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 […]