Kategoria: Aktualności

21 marca 2023

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2023 – zapraszamy do udziału! W piątek 31 marca 2023 roku, już piąty raz, odbędzie się Dzień Nowych Technologii w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Ogólnopolska inauguracja Dnia Nowych Technologii w Edukacji […]

21 marca 2023

4. Międzynarodowy Festiwal Filmowy o Totalitaryzmach „Echa Katynia”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na bezpłatne warsztaty filmowe adresowane do uczniów, nauczycieli i edukatorów, które odbędą się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie podczas 4. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o Totalitaryzmach „Echa Katynia” w ramach Kongresu Pamięci Narodowej IPN w dniach 13-15 kwietnia br. Pierwsze z warsztatów – „Twórcze archiwa” – są skierowane do osób, które […]

21 marca 2023

Konkurs „Twój Euroguidance – pasja w praktyce”

Krajowe Centrum Europass i Euroguidance funkcjonujące w Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Twój Euroguidance – pasja w praktyce”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych działań doradców zawodowych i promowanie ich w kontekście pozytywnych zmian w dziedzinie poradnictwa zawodowego oraz budowanie pozytywnych relacji i wymiany doświadczeń wśród […]

21 marca 2023

Konkurs na stanowiska zastępcy dyrektora oraz asystentów zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkursy na kandydatów na następujące stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie, asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela III) i asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela IV). Szczegóły dotyczące wymagań na […]

15 marca 2023
Na zdjęciu nagrodzeni laureaci konkursu „Zawodowiec Roku 2022” trzymający przed sobą otrzymane nagrody. Wśród nagrodzonych nauczycieli stoi Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek.

Gala konkursu „Zawodowiec Roku 2022”.

14 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono zwycięzców konkursu „Zawodowiec Roku 2022”. Wyróżnienia odebrało 118 osób nagrodzonych w 52 dziedzinach. To nauczyciele ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań. Konkurs jest wspólną inicjatywą Ministerstwa […]

14 marca 2023

Zaproszenie do udziału w Światowym Tygodniu Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, biblioteki publiczne i inne placówki oświatowo-wychowawcze do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej: Global Money Week (GMW)- Światowy Tydzień Pieniądza. Światowy Tydzień Pieniądza jest organizowany co roku przez Międzynarodową Sieć ds. Edukacji Finansowej działającą przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Koordynatorem kampanii w […]

10 marca 2023

VIII edycja Filmowego Konkursu Historycznego „Patria Nostra”

Fundacja „Patria Nostra” zaprasza do udziału w VIII edycji Filmowego Konkursu Historycznego „Patria Nostra”. Jest on adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 12-19 lat – pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy konkursu to 3-osobowe drużyny uczniowskie pod opieką nauczyciela, rodzica, trenera lub wychowawcy. Drużyna może być zgłoszona przez: szkołę, parafię, klub sportowy, organizację społeczną lub inną […]

10 marca 2023

„Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – rusza IV edycja konkursu

Startuje IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 marca br. Członkiem Komitetu Honorowego jest Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, a inicjatorem przedsięwzięcia Marszałek […]

10 marca 2023

Międzynarodowa Olimpiada DZIEDZICTWO POKOLEŃ

Doświadczenie – Pamięć – Literatura Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Uniwersytet w Białymstoku, organizatorzy Międzynarodowej Olimpiady DZIEDZICTWO POKOLEŃ, zapraszają uczniów w wieku 14- 19 lat do udziału w olimpiadzie. Więcej informacji, szczegółowy regulamin, rejestracja: https://q5ihso.webwave.dev/szczegolowy-regulamin-olimpiady-3

10 marca 2023

II edycja Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

W dniu 27 lutego 2023 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych, a Ministerstwem Edukacji i Nauki, inaugurujące II edycję Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych. Celem Konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań związanych z historią rodziny, kulturą i […]

10 marca 2023

Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Goethe-Institut w Warszawie zapraszają na szkolenie w języku niemieckim nt. – „Inspirująca i aktywizująca, krajoznawcza lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem pokoju zagadek i innych gier i zabaw” – 15 kwietnia 2023 r., w godzinach 10:00-13:15 w Strefie Nauki, ul. Stefana Okrzei 5 w Sandomierzu. Rejestracja i więcej informacji na stronie: […]

8 marca 2023

Zarządzenie Nr 27/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 marca 2023  roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 oraz z 2021 r. poz. 1601) zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 69/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2020 r. w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na […]

8 marca 2023

Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat, na szkolenie online nt. „Aktywności ludyczne z wykorzystaniem technologii cyfrowej na lekcjach języka francuskiego”. Szkolenie (w całości w języku francuskim) poprowadzi Emmanuel […]

8 marca 2023

Autoportret z historią

Muzeum Podlaskie w Białymstoku ogłosiło II edycję konkursu „Autoportret z historią”. Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i […]

8 marca 2023

VI Edycja Konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz szósty serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkających poza granicami kraju do udziału w konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”. Konkurs jest nie tylko formą […]