Kategoria: Aktualności

28 stycznia 2022

Konkurs plastyczny pt. „Deportacje do obozu zagłady w Bełżcu”.

W 80 rocznicę rozpoczęcia akcji „Reinhardt” i pierwszych deportacji do obozu zagłady w Bełżcu pracownicy Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Deportacje do obozu zagłady w Bełżcu”. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do odkrywania i pogłębiania wiedzy […]

28 stycznia 2022

Tydzień z Filologią UwB 2022

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych na cykl prelekcji online. Przedstawiciele polonistyki, rusycystyki, romanistyki i amerykanistyki przybliżą młodzieży zagadnienia związane z nowoczesnymi badaniami z zakresu językoznawstwa, literatury i kultury. W tym roku tematem specjalnym odsłony pierwszej jest romantyzm, nie tylko polski, natomiast drugiej – kobiety. Prelekcje zaplanowane są w dwóch turach: 28 […]

28 stycznia 2022

Obsługa klientów w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie epidemii

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii Covid 19 do odwołania, interesanci  przyjmowani są po uprzednim telefonicznym lub mailowym wyznaczeniu daty i godziny wizyty. Sprawy załatwiane są z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w trakcie wizyt osobistych. Dane adresowe: Kuratorium Oświaty w Białymstoku Rynek Kościuszki 9 15-950 Białystok […]

25 stycznia 2022

Szkolenie ORE: Konstruowanie programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych

Szkolenie ORE w Warszawie: Konstruowanie programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych ORE w Warszawie placówka Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. „Konstruowanie programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych” Adresatami szkolenia są dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, nauczyciele konsultanci, doradcy […]

21 stycznia 2022

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – przedłużenie terminu zgłoszeń

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – przedłużenie terminu zgłoszeń „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat […]

21 stycznia 2022

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück”

VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück” Organizatorami konkursu ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbrück” są: Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie ,,Rodzina  byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” i  Miasto Ruda Śląska. Konkurs został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Konkurs skierowany jest do uczniów […]

10 stycznia 2022

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek. Monitorując na bieżąco sytuację i odpowiadając na przypadki wypłaty […]

31 grudnia 2021

VI Ogólnopolski konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

VI Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem” Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy. Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie […]

23 grudnia 2021

Zakończenie akcji ,,Lekcja o Funduszach Europejskich”

Uprzejmie informujemy, że w szkołach podstawowych Polski Wschodniej zakończyła się akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”. Jej organizatorem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Akcja trwała przez blisko 3 miesiące od września do listopada 2021 roku. Do akcji zaproszono uczniów i nauczycieli szkół podstawowych klas 6-8 z Polski Wschodniej. Łącznie w akcji wzięło udział […]

21 grudnia 2021

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister […]

21 grudnia 2021

Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – Priorytetu 3.

Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – Priorytetu 3. Szanowni Państwo, organy prowadzące, które w 2021 roku otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytetu 3, zobowiązane są do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania oraz zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji celowej w terminie do […]

17 grudnia 2021

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli W czwartek 16 grudnia br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  odbyło się spotkanie Podlaskiego Kuratora Oświaty Beaty Pietruszki z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie podlaskim. W trakcie spotkania pani kurator zasygnalizowała, że w ofercie placówek na drugie półrocze bieżącego roku szkolnego powinno […]

16 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 85/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Nr 83/2021 Podlaskiego Kuratora z dnia 14  grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru […]

14 grudnia 2021

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się zapisy na szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat. Podstawą rekomendacji Europejskiej Agencji Leków były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki. Przypominamy o możliwości korzystania z przekazanych we wrześniu materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień, które zostały uzupełnione materiałami dostosowanymi dla dzieci 5-6 letnich. Przypominamy również, że w […]

9 grudnia 2021

Zarządzenie nr 81/2021 _ wysokość opłaty akredytacyjnej _ placówki doskonalenia nauczycieli – publikacja

Zarządzenie Nr 81/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2022 Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie […]

3 grudnia 2021

Informacja o badaniu PISA

  Informacja o Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego.   Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji ósmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program sprawdza, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy […]