Kategoria: Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne

4 kwietnia 2024

Informacja dotycząca ważności akredytacji przyznanej placówkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) akredytacja przyznana w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jest ważna 5 lat. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 103 ustawy […]

10 stycznia 2024

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2024 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2024 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej Minister Edukacji w dniu 21 grudnia 2023 r. ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2024 roku wynosi […]