10 stycznia 2024

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2024 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2024 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie
akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej
Minister Edukacji w dniu 21 grudnia 2023 r. ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2024 roku
przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone
w formie pozaszkolnej.
Opłata w 2024 roku wynosi 1290,65 zł.
Podmioty ubiegające się w 2024 r. o akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty winny
dokonać wpłaty na konto tutejszego urzędu:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok
z dopiskiem opłata akredytacyjna.
Numer konta: NBP Oddział Okręgowy w Białymstoku
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000
Link do informacji na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-inauka/informacja-o-wysokosci-oplaty-wnoszonej-w-2024-r-przez-podmiot-ubiegajacych-sieo-uzyskanie-akredytacji-na-ksztalcenie-ustawiczne-prowadzone-w-formie-pozaszkolnej .