29 kwietnia 2024

9. Kongres Młodych Matematyków

Informujemy, że w dniach 10-13.09.2024 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się 9. Kongres Młodych Matematyków, którego głównym organizatorem jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś współorganizatorami Instytut Matematyki Polskiej Akademii Nauk oraz inne uczelnie wyższe.
Przedsięwzięcie objęła honorowych patronatem Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, w Komitecie Honorowym zasiądą natomiast: Dolnośląski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Prezydent Wrocławia, Przewodniczący Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojewoda Dolnośląski.
W ramach Kongresu uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym) zainteresowani matematyką będą mieli możliwość wysłuchania wykładów przygotowanych przez wybitnych matematyków, a niektórzy również wygłoszenia własnych referatów.
Zachęcamy szkoły do zapoznania uczniów z programem Kongresu, tym bardziej że przedsięwzięcie stwarza możliwość poszerzenia ich wiedzy matematycznej. W kongresie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym), którzy wyróżniają się poziomem matematycznym oraz są zainteresowani dalszym pogłębianiem wiedzy w tym zakresie. Liczba uczniów z każdego województwa jest ograniczona.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału przedstawicieli szkół w Kongresie, w tym terminu rejestracji i pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem uczniów, będą zamieszczane na stronie internetowej https://9kmm.math.uni.wroc.pl/.
W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami Kongresu: 9kmm@math.uni.wroc.pl.