30 kwietnia 2024

Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w r. szk. 2023/2024 oraz podziękowań dla nauczycieli

Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty  wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2023/2024 oraz podziękowań dla nauczycieli za pracę w komisjach konkursowych na stopniu rejonowym i wojewódzkim

Informuję, że zaświadczenia finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2023/2024 oraz podziękowania dla nauczycieli zostaną przekazane dyrektorowi szkoły lub pisemnie upoważnionej przez dyrektora osobie, w której uczy się finalista, w miejscu i terminie wskazanym w tabeli.

Miejsca i terminy przekazania
zaświadczeń finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych
i podziękowań dla nauczycieli
dyrektorom szkół (lub pisemnie upoważnionym przez dyrektorów osobom)

Miejsce i termin wydawania zaświadczeń i podziękowań dla nauczycieli dyrektorom szkół Powiat
Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 9 (pokój 201) 

od 20 maja 2024 r.

m. Białystok
białostocki
bielski
hajnowski
moniecki
siemiatycki
sokólski
Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2od 20 maja 2024 r.
kolneński
łomżyński
m. Łomża
wysokomazowiecki
zambrowski
Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73od 20 maja 2024 r.
augustowski
grajewski
m. Suwałki
suwalski
sejneński

Prosimy o odbiór zaświadczeń i podziękowań do dnia 4 czerwca 2024 r.