7 maja, 2024

7 maja 2024

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Terminy składania wniosków Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok kalendarzowy. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku kurator oświaty wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego […]