17 maja 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w roku 2024