Kategoria: Ostatnio dodane

6 czerwca 2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury „Niebieskie Karty” w oświacie – szkolenie ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek na bezpłatne szkolenie e-learningowe dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenia procedury „Niebieskie Karty” w oświacie. Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka. Cele szczegółowe: zapoznanie ze specyfiką przemocy domowej […]

6 czerwca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

5 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1062). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Załączniki […]

5 czerwca 2023

„Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) i Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN) zapraszają do udziału w konferencji pt. „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020-2022”. Konferencja odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w godzinach 11:00 – 14:45 w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 […]

5 czerwca 2023

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2023

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.). W rozporządzeniu Ministra […]

5 czerwca 2023

Wystawa – przestrzeń nie tylko ekspozycyjna.

Podlaski Instytut Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie zaprasza 1czerwca 2023 r. na bezpłatny warsztat pt.: Wystawa – przestrzeń nie tylko ekspozycyjna. Cele warsztatu: poznanie metod zwiększania zasięgu odbiorców swoich wystaw, poznanie technik budowania edukacyjnych ścieżek wokół tematu wystawy, poznanie sposobów projektowania interakcji na wystawie Zajęcia poprowadzi dr Edyta Ołdak – […]

5 czerwca 2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

1 czerwca 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. poz. 1046). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

2 czerwca 2023

Młodzież w niestabilnym świecie – raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotował raport na temat: „Jak wspierać młodzież w  niestabilnym świecie. Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”. Publikacja licząca 340 stron zawiera 62 konkretne wnioski i 33 praktyczne rekomendacje oparte na wynikach badań przeprowadzonych […]

2 czerwca 2023

Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

W ramach środków europejskich (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, dalej: PO WER) Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18 pn. Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jednym z podmiotów wyłonionych w konkursie jest firma Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, która realizuje projekt nr POWR.02.14.00-00-2007/18 pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego […]

1 czerwca 2023

Szkolenie ORE pt. ” Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Nauczanie języka francuskiego poprzez zabawę: sekrety gamifikacji. Szkolenie skierowane jest do czynnych zawodowo i pracujących w systemie edukacji (w publicznych placówkach) doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i nauczycieli języka francuskiego, nauczających młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Szkolenie (w całości w języku francuskim) poprowadzi Alice Nicole, nauczycielka języka francuskiego, trenerka Instytutu […]

1 czerwca 2023

8. Ogólnopolski Konkurs Literacki „Giętkie Pióro 2023”

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zaprasza uczniów w wieku od 13 do 19 lat do udziału w 8. Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Giętkie Pióro 2023”. Celem tegorocznej edycji konkursu jest rozwijanie kompetencji językowych u młodzieży oraz promowanie twórczości literackiej Adama Mickiewicza. Uczestników do konkursu zgłasza nauczyciel języka polskiego. Konkurs składa się z 3 etapów. […]

1 czerwca 2023

Wyniki I etapu II edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” .

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Informujemy, że dnia 24 maja 2023 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa II edycji Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, złożona z przedstawicieli Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dokonała weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej zgłoszonych prac konkursowych. Wynikiem prac ww. Komisji było […]

31 maja 2023

Informacje o stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania w 2023 r

Stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania w 2023 r. Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów do otrzymania stypendium ministra […]

30 maja 2023

Najnowsza historia, najnowsze technologie – podcasty dla nauczycieli

Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęło publikację podcastów dla nauczycieli. Na platformie Spotify dostępne są już 4 z 6 odcinków z cyklu „Najnowsza historia, najnowsze technologie”, który powstał przede wszystkim jako wsparcie dla edukatorów chcących rozpocząć lub kontynuować wprowadzanie metod nauczania i projektów opartych na nowych technologiach do swoich zajęć lekcyjnych. Prowadzący każdy z […]

30 maja 2023

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty – bezpieczny wypoczynek 2023.

Białystok, 2023.05.29 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim Wakacje to dla wielu uczniów szkół ponadpodstawowych nie tylko czas odpoczynku, ale również wyjazdów za granicę do pracy. Absolwenci tych szkół również podejmują decyzje o wyjeździe na stałe. Taki wyjazd może być szansą na zmianę życia na lepsze, ale wiąże się również z różnymi zagrożeniami. […]

30 maja 2023

Program „INNOWACYJNA SZKOŁA Google”

Google for Education zaprasza do udziału w Programie “INNOWACYJNA SZKOŁA Google”. Jako jedna z największych inicjatyw Google dla Edukacji w Polsce, Program ma charakter ogólnokrajowy, jest w pełni bezpłatny i dotyczy wsparcia szkół w procesie transformacji cyfrowej, w tym podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych kadry nauczycielskiej. Program jest w 100% finansowany przez Google dla Edukacji, dlatego […]