Kategoria: Ostatnio dodane

21 czerwca 2024

List Podlaskiego Kurator Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, Zbliżający się koniec roku szkolnego skłania nas do podsumowania minionych miesięcy oraz do refleksji nad osiągnięciami i wyzwaniami, które wspólnie pokonaliśmy. Był to czas pełen pracy, zaangażowania i wysiłku, zarówno ze strony uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Pragnę wyrazić moje najgłębsze uznanie i wdzięczność za Wasz trud i […]

21 czerwca 2024

Zmiany ortograficzne w języku polskim

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła zmiany zasad pisowni, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2026 roku. Tak odległy termin przyjęto, aby umożliwić wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do ww. zmian. Zmiany zasad pisowni dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika. […]

17 czerwca 2024

Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży – lato 2024

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2024 r. poz. 750); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452, z późn. zm.), uwaga: obowiązuje wzór „Karty kwalifikacyjnej uczestnika […]

17 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kierunek – innowacja 2024”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za […]

14 czerwca 2024

Kampania #PlantHealth4Life – „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”

Informujemy, że 15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W tegorocznej edycji uczestniczą 22 organizacje partnerskie działające w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku działania kampanii realizowane będą również w Polsce, a ich koordynatorem będzie Państwowa Inspekcja Ochrony […]

14 czerwca 2024

Konkurs plastyczny „Moja rodzina”

Ośrodek Badań Biograficznych w Akademii Zamojskiej ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Moja rodzina” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunkową, malarską, wydzieranką lub wycinanką z papieru, lub z tkanin. Prace konkursowe można zgłaszać do 15 lipca 2024 r. Ocena prac konkursowych i wybór zwycięzców przez […]

12 czerwca 2024

Nowy sposób oceny poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów w szkole podstawowej- Aplikacja cyfrowa Test FUS

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie realizuje Program „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Jednym z głównych założeń ww. programu jest ocena poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów szkół podstawowych, prowadzona w ramach projektu naukowego, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Filia AWF w Białej Podlaskiej. Efektem działań zespołu badawczego jest stworzenie […]

11 czerwca 2024

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2023 r.

Informujemy że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-sprawozdan-z-realizacjiprogramu-aktywna-tablica-w-2023-r, zostały zamieszczone wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2023 r. Przypominamy, że zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na […]

11 czerwca 2024

Konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ogłasza konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli, edukatorów, pedagogów, psychologów, trenerów oraz studentów kierunków pedagogicznych i nauk pokrewnych. Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat dotyczących dziedzictwa kulturowego narodów Europy Wschodniej. Kapituła konkursu […]

11 czerwca 2024

Zarządzenie nr 44/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w składzie: 1)  dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego […]

11 czerwca 2024

Jak uczyć, żeby nauczyć – seminarium Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza do udziału w cyklu seminariów naukowych pt.: „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii”, organizowanych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie. Czwarte spotkanie cyklu pt. „Jak  uczyć, żeby  nauczyć – refleksje i propozycje w perspektywie nieustannego doskonalenia możliwości komunikacyjnych i coraz odważniejszego […]

10 czerwca 2024

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy.

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Jest to bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i doradców zawodowych. Projekt jest realizowany w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” […]