10 stycznia 2024

Animacja o przygodach Franka w lesie dla dzieci w klasach 1-3 z zakresu wiedzy o lasach

Fundacja Wyszehradzka wraz z Lasami Państwowymi proponuje edukację dzieci w klasach 1-3 z
zakresu wiedzy o lasach. W partnerstwie z Lasami Państwowymi powstała animacja o przygodach
Franka w lesie, edukująca i propagująca dobre praktyki dotyczące zachowania w lesie, roli
prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz przybliżająca najmłodszym wiedzę na temat
lasów.
Animacja jest w pełni darmowa do ogólnego dostępu.
Animację można znaleźć na stronie fundacji:
https://wyszehradzka.pl/news.html,
jak również na platformie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_88rBQFiNYY&t=6s.