13 października 2022

Ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca do angażowania się w ogólnopolskie bezpłatne inicjatywy, promujące rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

  1. Ogólnopolski test kompetencji cyfrowych online skierowany do uczniów i  nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej.

Obecnie trwa, przeprowadzana w Polsce przez Związek Cyfrowa Polska, pierwsza edycja ogólnopolskiego testu kompetencji cyfrowych online skierowanego do uczniów i  nauczycieli – IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie badanie prowadzone jest w pozostałych państwach Grupy Wyszehradzkiej (w Czechach, na Słowacji i Węgrzech). Test ma na celu sprawdzenie poziomu kompetencji w obszarach takich jak:

  • internet,
  • bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
  • narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
  • narzędzia biurowe,
  • zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

W ubiegłym roku szkolnym organizowano lekcje pokazowe IT Fitness Test w szkołach w województwach dolnośląskim, podlaskim, małopolskim oraz lubelskim we współpracy z przedstawicielami władz lokalnych oraz przy udziale Pana Dariusza Piontkowskiego, Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pana Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pani Justyny Orłowskiej, Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, oraz Pana Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w  Ministerstwie Finansów. Spotkania te cieszyły się nie tylko zainteresowaniem szkół, ale także lokalnych i ogólnokrajowych mediów, które relacjonowały przebieg lekcji pokazowych IT Fitness Test.

W bieżącym roku do udziału w teście zaproszono wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w kraju, a od 4 kwietnia udział w nim wzięło już tysiące uczniów i nauczycieli z całej Polski. Na prośbę przedstawicieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizator podjął decyzję o przedłużeniu trwania projektu w Polsce. IT Fitness Test dostępny będzie do 31 października 2022 r. Pozwoli to ocenić poziom istotnych dla dalszej nauki umiejętności wśród uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadpodstawowych oraz sprawdzić, czy uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych dysponują umiejętnościami niezbędnymi do kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych i wykorzystać rozpoczynający się rok szkolny na ich rozwój.

Szkoły najbardziej zaangażowane w badanie kompetencji cyfrowych swoich uczniów będą rywalizować o nagrodę w postaci budowy i konfiguracji kompletnej sieci internetowej w całej placówce.

IT Fitness Test 2022 objęty został patronatem honorowym Ministra Edukacji i  Nauki, Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, a także Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Badanie stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie umiejętności cyfrowych w  edukacji, na rynku pracy i w życiu codziennym, które gwałtownie wzrosło w czasie pandemii COVID-19, a także na niedostateczne tempo ich rozwoju i potrzebę walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Aby możliwe było podnoszenie umiejętności cyfrowych Polaków, konieczne jest, w pierwszej kolejności, dokładnie zbadanie ich poziomu ze wskazaniem obszarów, w których konieczny jest ich rozwój.

Państwa zaangażowanie pozwoli osiągnąć możliwie najwyższą frekwencję, a w efekcie dokładniejszy obraz stanu umiejętności cyfrowych w polskich szkołach, i umożliwi uzyskanie wielu cennych informacji niezbędnych do kształtowania polityki edukacyjnej w tym zakresie.

Więcej informacji o IT Fitness Test 2022 znajduje się na dedykowanej stronie internetowej www.itfitness.eu/pl.

  1. Europejski Tydzień Kodowania 2022.

Kolejną inicjatywą wspierającą rozwijanie umiejętności cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli, w tym promującą programowanie, jest EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania. W bieżącym roku odbędzie się 10. edycja tego wydarzenia w dniach od 8 do 23 października 2022 r.

EU Code Week to inicjatywa edukacyjna, w ramach której europejskie państwa biorą udział w rywalizacji, której celem jest zorganizowanie jak największej liczby wydarzeń promujących rozwój umiejętności cyfrowych, w tym w szczególności związanych z kodowaniem i programowaniem. To również doskonała okazja do poznania gier logicznych, grafiki komputerowej czy elementów robotyki.

Organizatorem przedsięwzięcia może być każdy – pracownicy różnych instytucji (nie tylko edukacyjnych), biblioteki, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice. Po zarejestrowaniu planowanego wydarzenia jest ono wliczane do europejskiego rankingu.

Warto podkreślić, że do udziału w wydarzeniach związanych z Europejskim Tygodniem Kodowania zapraszane są przede wszystkim szkoły na wszystkich etapach kształcenia, a także nauczyciele wszystkich przedmiotów. Na dedykowanej nauczycielom stronie internetowej https://codeweek.eu/schools można znaleźć przydatne informacje dotyczące przygotowania innowacyjnych zajęć w szkole, w tym bezpłatne materiały szkoleniowe i kursy online.

W ubiegłym roku w Europejskim Tygodniu Kodowania wzięło udział ponad 4 mln uczestników z ponad 80 krajów z całego świata. Średni wiek uczestników wynosił 11 lat, a 88 proc. wydarzeń odbyło się w szkołach.

Warto podkreślić, że w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania można w szkole lub placówce realizować również, jako wydarzenie, IT Fitness Test 2022.

  1. Projekt „Lekcja: Enter”.

Ostatnią z inicjatyw, którą chcę Państwu polecić w tym liście, jest, wspierający rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli, projekt „Lekcja: Enter” – działanie skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzieFundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych i finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Większość szkoleń jest obecnie prowadzonych w formie aktywnych warsztatów online w terminach uzgodnionych z uczestnikami szkoleń.

Lekcja: Enter” to projekt umożliwiający nauczycielom doskonalenie swoich umiejętności cyfrowych oraz metodyki stosowania TIK w procesie dydaktycznym tak, aby można było włączyć do procesu dydaktycznego technologie informacyjne i komunikacyjne.

Nadchodzący rok będzie ostatnim rokiem realizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach ww. projektu i ostatnią szansą na rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych nauczycieli z wykorzystaniem środków unijnych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Dotychczas w szkoleniach projektu „Lekcja: Enter” wzięło udział ponad 51 tysięcy nauczycieli i blisko 6 tysięcy szkół. W ostatnim roku realizacji projektu w szkoleniach będzie mogło jeszcze uczestniczyć ponad 20 tysięcy nauczycieli.

Na stronie internetowej https://lekcjaenter.pl/ znajdą Państwo szczegółowe, bieżące informacje dotyczące realizowanego projektu.