4 października 2022

Konsultacje tematyczne dotyczące dotowania projektów zawodowych w ramach wymiany polsko-niemieckiej.

Konsultacje tematyczne dotyczące dotowania projektów zawodowych w ramach wymiany polsko-niemieckiej.

Szanowni Państwo,
Pracownicy referatów wspierania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zapraszają na konsultacje online w dniu 6 października 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30 na platformie Zoom. Podczas konsultacji m.in. przedstawią, jak zorganizować wymianę polsko-niemiecką wokół tematów zawodowych, np. we współpracy z doświadczonymi placówkami kształceniowymi w ramach programu „Razem osiągniemy więcej. Teraz zawodowo!”. Zaprezentują, jak przy wsparciu PNWM zorganizować indywidualne praktyki zawodowe lub hospitacje, a także pokażą, jak znaleźć odpowiednie miejsce praktyk na giełdzie praktyk i skorzystać z portalu Perspektywy zawodowe.
Zapisy prowadzone są pod adresem: #pnwmonline .