23 września 2020

Projekt pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi realizuje projekt POWR.02.15.00-00-2016/20 pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Projekt jest skierowany do szkół realizujących kształcenie w zawodach branży rolno-hodowlanej, a w szczególności: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Zachęcam dyrektorów szkół  kształcących w zawodach branży rolno-hodowlanej do udziału w projekcie. Więcej informacji w załączeniu.

Załączniki

deklaracja współpracy szkoły
Data: 2020-09-23, rozmiar: 155 KB
Formularz zgłoszeniowy na spotkanie
Data: 2020-09-23, rozmiar: 181 KB