1 września 2023

Uruchomienie strony internetowej do zgłaszania udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Informujemy, iż 1 września 2023 r. została uruchomiona strona internetowa:

https://konkursy.kuratorium.bialystok.pl

do rejestracji szkół, zgłaszania nauczycieli, siedzib komisji rejonowych oraz uczestników wojewódzkich konkursów przedmiotowych przeprowadzanych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2023/2024.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie poniższych terminów:

  • do 8 września 2023 r. rejestracja szkoły (z wykorzystaniem numeru regon),
  • do 15 września 2023 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz szkoły na siedzibę komisji rejonowej,
  • do 29 września 2023 r. ogłoszenie listy uczestników stopnia szkolnego
  • do 3 października 2023 r. zgłoszenie uczniów do udziału w konkursach.

Jeśli zmianie uległa nazwa szkoły, albo szkoła w poprzednich latach nie brała udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i system nie pozwala na rejestrację, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 85 748 48 20) lub drogą e-mail (rmalecka@kuratorium.bialystok.pl lub aaiwanicka@kuratorium.bialystok.pl).

Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do 30 września 2023 r.