25 maja 2023

Publikowanie komunikatów podmiotów zewnętrznych na stronie Kuratorium

W związku z licznymi prośbami o umieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku ofert działań edukacyjnych proponowanych przez różne podmioty informujemy, że Kuratorium Oświaty w Białymstoku będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, podmioty funkcjonujące w systemie oświaty oraz wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie informujemy, że w celu przekazania wiadomości o przedsięwzięciu lub ofercie, mogą Państwo skorzystać z ogólnodostępnej bazy adresów mailowych szkół znajdującej się na stronie https://rspo.men.gov.pl/

Przypominamy, że za działalność przedszkola, szkoły, placówki, w tym innych podmiotów na terenie szkoły, odpowiada dyrektor.