4 marca 2024

Informacje o programie Sportowe Talenty

Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z
Ministerstwem Edukacji Narodowej.
Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz
wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest
koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem
pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl
udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów
somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.
Podstawowe informacje o programie:
https://sportowetalenty.gov.pl/?info=about
Wsparcie szkół i nauczycieli:
kontakt@sportowetalenty.gov.pl oraz 22 569 99 90 (pon-pt, 9:00-15:00)
Rejestracja:
https://sportowetalenty.gov.pl/?info=registration
Podstawy prawne i instrukcja:
https://sportowetalenty.gov.pl/?info=documents