23 stycznia 2024

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów:
– niesłyszących, słabosłyszących,
– niewidomych, słabowidzących,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Lp. Nazwa i adres Poradni: Uwagi
1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2, 15-439 Białystok
2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok
3 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok
4 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łapach, ul. Bohaterów Westerplatte 8, 18-100 Łapy
5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki
6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce, ul. Os. Zielone 1b, 16-100 Sokółka
7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24 a,
16-200 Dąbrowa Białostocka
8 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200
Hajnówka
10 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach, ul. Tadeusza Kościuszki 43a, 17-300
Siemiatycze
Poradnia nie wydaje orzeczeń
i opinii dla dzieci, uczniów
niewidomych, słabowidzących
niesłyszących, słabosłyszących
11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii
dla dzieci, uczniów niewidomych,
słabowidzących
12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża
13 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1b, 18-200 Wysokie
Mazowieckie
14 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie, ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
15 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, ul. Nowomiejska 10,16-400 Suwałki
16 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach, ul. Łąkowa 1, 16-500 Sejny Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii
dla dzieci, uczniów niewidomych, słabowidzących
17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grajewie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii
dla dzieci, uczniów niewidomych,
słabowidzących

Załączniki