23 stycznia 2024

ZARZĄDZENIE NR 5/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 powołanych Zarządzeniem nr 61/2023 z dnia 12 września 2023 roku

w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

powołanych Zarządzeniem nr 61/2023 z dnia 12 września 2023 roku

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Do prac w wojewódzkich komisjach wojewódzkich konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych powołuję następujących członków komisji:

Lp. Nazwa konkursu Imię Nazwisko Nazwa szkoły
1 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Helena Jurgielewicz Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
2 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Barbara Kozłowska Szkoła Podstawowa w Knyszynie
3 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Anna Pawluk Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
4 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Andrzej Paweł Kozioł Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej
5 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Lidia Rode Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
6 Wojewódzki Konkurs Biologiczny Aneta Wysocka Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
7 Wojewódzki Konkurs Chemiczny Justyna Zdrodowska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
8 Wojewódzki Konkurs Chemiczny Anna Król Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
9 Wojewódzki Konkurs Fizyczny Agnieszka Kazimierczuk Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
10 Wojewódzki Konkurs Fizyczny Monika Ignatowska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
11 Wojewódzki Konkurs Fizyczny Ewa Niemyjska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
12 Wojewódzki Konkurs Geograficzny Katarzyna Jóźwiak Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
13 Wojewódzki Konkurs Geograficzny Iwona Korolkiewicz Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
14 Wojewódzki Konkurs Geograficzny Marek Tołoczko Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu
15 Wojewódzki Konkurs Historyczny Grażyna Kosicka Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
16 Wojewódzki Konkurs Historyczny Monika Grynczel Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
17 Wojewódzki Konkurs Historyczny Ewa Sobecka Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
18 Wojewódzki Konkurs Historyczny Beata Jatel Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
19 Wojewódzki Konkurs Historyczny Katarzyna Charyton Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
20 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Anna Kuptel Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku
21 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Kaliszewicz Szkoła Podstawowa nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku
22 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Izabela Popławska Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku
23 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Magdalena Banasiuk Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
24 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Sylwia Szumska Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
25 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Klimuszko Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku
26 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Sylwia Rogowska Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
27 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Katarzyna Sawczyńska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
28 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Sylwia Maciejczuk Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
29 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Jolanta Onoszko Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
30 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Ilona Perkowska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
31 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Monika Tomaszewska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
32 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Katarzyna Godlewska Szkoła Podstawowa nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
33 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Edyta Skowrońska – Nowicka Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
34 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Justyna Czerepska Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
35 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Justyna Świrydowicz Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
36 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Marta Sadowska Szkoła Podstawowa nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku
37 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Iwona Ferenc Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
38 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Karolina Wyrzykowska Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku
39 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego Anna Sawicka Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach
40 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Ewa Lunda Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
41 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Tamara Bielkiewicz Szkoła Podstawowa im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi
42 Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego Elżbieta Romańczuk Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce
43 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Monika Szpak Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
44 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Magdalena Olszewska Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
45 Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego Monika Piekarska VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
46 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Julita Dudaryk Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
47 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Joanna Wilczewska Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Białymstoku
48 Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Marta Skrzypko Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
49 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Aneta Orzechowska Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
50 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Dorota Pawełko Szkoła Podstawowa nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
51 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Joanna Antonina Fiłończuk Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
52 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Izabela Łuckiewicz Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
53 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Barbara Zajkowska Szkoła Podstawowa nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
54 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Karolina Michniewicz Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
55 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Karolina Dudzień Szkoła Podstawowa nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
56 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Monika Łuksza- Zięciak Szkoła Podstawowa nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku
57 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Justyna Iwaniuk Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku
58 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Nina Bycul Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku
59 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Regina Bajerska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce
60 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Iwona Edyta Jakimiuk Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
61 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Beata Reczko XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku
62 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego Anna Jarco Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
63 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Mirosława Pypczyńska Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku
64 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Elżbieta Bagińska Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży
65 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Beata Dojlida Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO w Białymstoku
66 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Joanna Żyłkiewicz Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
67 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Małgorzata Świderska Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży
68 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Justyna Kuźma Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie
69 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Ewa Sadowska Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
70 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Marta Sikorska Szkoła Podstawowa nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku
71 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Agnieszka Brzozowska Szkoła Podstawowa nr 48 im. króla Stefana Batorego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Białymstoku
72 Wojewódzki Konkurs Matematyczny Katarzyna Tomkiel Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2023/2024.