Kategoria: Zarządzenia

Zarządzenie Nr 58/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na […]

Zarządzenie Nr 57/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Delegatury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na […]

Zarządzenie nr 49/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Teczka Logopedy”, ul. Krucza 25A, 16-010 Wasilków, w składzie: dr Tadeusz […]

Zarządzenie nr 48/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. z 2023 r., poz. 1258) zarządza się co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie: Beata Laskowska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Barbara Irena […]

Zarządzenie nr 47/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, […]

Zarządzenie nr 46/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opiniowania przez komisję wniosków o nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku  zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 37/2021 z dnia 7 maja 2021 r. […]

Zarządzenie nr 44/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w składzie: 1)  dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego […]

Zarządzenie Nr 43/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 roku zmieniające zrządzenie w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku  zarządza się, co następuje: § 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 101/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 […]

Zarządzenie Nr 40/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2024, poz. 737) § 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach […]

Zarządzenie nr 36 /2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w 2024 roku

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), […]

Zarządzenie Nr 35/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych […]

Zarządzenie nr 34/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje: §1. W załączniku do zarządzenia nr 36/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 kwietnia 2022 […]

ZARZĄDZENIE NR 33/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie: 1)  Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, przewodnicząca Komisji, 2)  Barbara Szutko […]

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 kwietnia roku 2024 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Nr 110/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 […]