26 stycznia 2024

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2024/2025 w województwie podlaskim do klas I publicznych: liceów ogólnokształcących,
techników, branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania
wojskowego w publicznych liceach ogólnokształcących i publicznych technikach, a także na
semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia, na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych, na semestr pierwszy klas I publicznych liceów
ogólnokształcącego dla dorosłych oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025
w województwie podlaskim:
1) do klas I publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół
I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych
liceach ogólnokształcących i publicznych technikach – Załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia – Załącznik nr 2
do zarządzenia;
3) na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – Załącznik nr 3
do zarządzenia;
4) na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych –
Załącznik nr 4 do zarządzenia;
oraz
5) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych – Załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Załącznik nr 1_2023-24_4LO-5T-Bs1
Data: 2024-01-26, rozmiar: 130 KB
Załącznik nr 3_2023-24_Szkoła policealana
Data: 2024-01-26, rozmiar: 103 KB
Załącznik nr 4_2023-24_4LO dla Dorosłych
Data: 2024-01-26, rozmiar: 90 KB
Załącznik nr 5_2023-24_SP dla Dorosłych
Data: 2024-01-26, rozmiar: 93 KB